Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Rose-Marie Sandberg ny verksamhetschef för vuxenpsykiatri

Grattis till nya jobbet som verksamhetschef för M5, Vuxenpsykiatri vid Skaraborgs Sjukhus, Rose-Marie Sandberg!

Berätta vad du har gjort tidigare i ditt yrkesliv.

Jag har ett långt förflutet inom psykiatrisk verksamhet framför allt som chef. Har tidigare varit verksam inom Västra Götalandsregionen, vid Södra Älvsborgs Sjukhus. De senaste dryga sex åren inom psykiatrin i Skåne, där jag hade ett motsvarande uppdrag som jag nu kommer att påbörja inom SkaS.

Vad var det som gjorde att du sökte dig till Skaraborgs Sjukhus?

Jag brinner för psykiatri och ledningsfrågor. Känns som att SkaS är ett ”lagom” stort sjukhus att arbeta på i hjärtat av Västra Götalandsregionen. Tycker att sjukhuset har en tilltalande värdegrund som utgår från att alla, både patienter, anställda och närstående ska mötas med respekt, ärlighet, omtanke, trygghet, delaktighet och gemenskap samt utveckling och förståelse.

Vad ser du fram emot mest i ditt nya uppdrag?

Att få fortsätta klinikens arbete tillsammans med både medarbetare, patienter och deras närstående. Har förstått att det är mycket arbete som är påbörjat inom verksamhetsområdet, bland annat när det gäller att öka tillgänglighet, att växla arbetsuppgifter och att minska mötestiderna. Ska försöka så långt det är möjligt att fortsätta på den inslagna vägen. Det är viktigt att framhålla att det inte handlar om att man som medarbetare ska springa fortare utan att vi tillsammans ska hitta smartare sätt att arbeta på.

Vilka är de största utmaningarna i din nya roll?

Att hitta vägar för att underlätta för chefer och medarbetare så jag kan bidra till och främja för en god verksamhetsutveckling. Kunna ta tillvara den kompetens som finns hos medarbetare och verka för att den kommer de svårast sjuka tillgodo. En stor utmaning är att kunna rekrytera behörig personal så att vi kan bedriva verksamhet på de öppenvårdsmottagningar som finns runt om i länet och kunna stärka dessa så att där finns möjlighet att erbjuda behandling, men också att kunna ta emot patienter akut/subakut. Givetvis att vi också kan bedriva vård på de heldygnsvårdsplatser som finns.

Vardagen i sig är utmanande för många och tiden för verksamhets- och utvecklingsfrågor och administrativa ärenden kan kännas snål. Jag hoppas kunna bidra med tydlighet och visa riktningen i det arbete som ska utföras ihop med kompetenta chefer och medarbetare.

Hur kommer personalen märka att just du är chef för M5?

Som verksamhetschef kommer det att märkas att jag har ett starkt engagemang i såväl verksamhetsutvecklingsfrågor, medarbetare och ekonomi. Jag vill bidra till att skapa drivkraft för verksamhetsutveckling och hoppas att mitt ledarskap ska stimulera och tillvarata kraften hos varje medarbetare för gemensamt engagemang.

Hur kommer patienterna märka att du är chef?

Min ambition är att de ska märka det genom att jag har ett starkt engagemang i bemötande-och utveckling/kvalitetsfrågor. Att vi har ett öppet klimat så det känns självklart att framföra sina synpunkter, både positiva och negativa.

Vad gör du när du inte arbetar?

När jag inte arbetar så umgås jag med min familj och mitt lilla barnbarn. Jag går gärna ut med någon väninna och äter en bit mat, går på teater eller konsert. Sjunger även i kör, vilket ger fantastiskt mycket positiv energi.

När börjar du din nya tjänst?

Jag tillträder min nya tjänst den 13 augusti.

Fakta

M5, Verksamhetsområde Vuxenpsykiatri

Öppenvården är uppdelad på de fyra sjukhusorterna i Skövde, Falköping, Lidköping och Mariestad. Heldygnsvården omfattas av subspecialiserade behandlingsenheter – PAVA, Allmänpsykiatri, Psykos, Beroende och Rättspsykiatri. Inom heldygnsvården finns även en akutmottagning.

Bildtext:

Rose-Marie Sandberg tillträder sin nya tjänst i augusti.

Foto: Bild och Media


Senast uppdaterad: 2018-06-21 09:18