Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om coronavirusinfektion covid-19: Är du förkyld, har du hosta, feber eller andningsbesvär? Håll dig undan sociala kontakter där du riskerar att sprida smitta, i såväl arbetsliv som privatliv. Tänk särskilt på sköra äldre och personer med allvarliga sjukdomar.

  • Närstående bör undvika onödiga besök på sjukhus och aldrig om du har symtom som ovan.
  • På akutmottagningen ställs frågor om symtom och antal medföljande begränsas.

Känner du dig orolig, ta del av informationen på Folkhälsomyndigheten.se och måste du prata med någon om covid-19, ring nationella informationsnumret 11313.

Misstänker du att du är drabbad av coronaviruset, läs på 1177.se om hur du kontaktar vården.

Så kan SkaS halvera antalet infektioner

Södra Älvsborgs Sjukhus bannlyste slentrianmässig användning av cefotaxim, vilket medförde en halvering av antalet sjukhusförvärvade infektioner av typen clostridium difficile. Nu hoppas ST-läkare Johan Karp att Skaraborgs Sjukhus ser möjligheterna att nå samma resultat.

Nu finns det hårda data som visar att en förändring är bra för patienterna, säger Johan Karp. Han och läkarkollegan Jon Edman Wallér vid Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) i Borås har gjort en kontrollerad studie av samtliga patienter som behandlats med antibiotika under tre utvalda år – 2007, 2012 och 2015. Resultatet är slående.

Höga nivåer

Sedan 2007 har SÄS halverat förekomsten av sjukhusförvärvad clostridium difficille-infektion medan Skaraborgs Sjukhus ligger kvar på oförändrat höga nivåer. Förklaringen som Johan Karp och Jon Edman Wallér kommit fram till är att SÄS till 90 procent ersatt cefotaxim med till exempel bensylpenicillin och nebcina samtidigt som Skaraborgs Sjukhus i hög utsträckning fortsätter att förskriva cetofaxim.

Cefotaxim är ett bra antibiotika, men vi ser också att användandet kan få svåra konsekvenser för patienter som  drabbas av den aktuella infektionen om tarmfloran bryts ned på grund av behandlingen, säger Johan Karp.

Kan leda till mycket gott

Han hoppas att Skaraborgs Sjukhus ser möjligheterna till en förändring, för den kan leda till mycket gott:

• mindre lidande för patienterna

• minskat merarbete för personalen till följd av mindre isoleringsvård, städning och öppenvård av återfall i sjukdom.

• minskade kostnader för sjukvården

Det finns en förbättringspotential som bevisligen kan ge goda resultat, säger Johan Karp.

Infektionskliniken vid Skaraborgs Sjukhus ska med anledning av forskningsresultaten genomföra ett kvalitetsprojekt för att ta fram ett nytt antibiotika-pm, som ska göra det enklare att förskriva alternativa antibiotika.

Förändringar på gång

Man planerar också att införa antibiotikaronder vid medicin- respektive kirurgkliniken för att gå igenom samtliga patienter som behandlas med antibiotika.

Vi har alla möjligheter att nå samma nivåer som SÄS. Det är angeläget och jag vet att STRAMA, nationell samverkan för antibiotikafrågor, förordar en förändring när det gäller just cefotaxim, säger Johan Karp.

Fakta

Clostridium difficile är en sporbildande bakterie som kan orsaka mer eller mindre allvarliga diarrétillstånd när den normala balansen i tarmfloran rubbas. Källa: Vårdhandboken

 

Bildtext: Foto: Bild och Media

Johan Karp, ST-läkare vid Skaraborgs Sjukhus, har tillsammans med en kollega kommit fram till hur en minskad användning av en viss antibiotika kan minska lidandet bland patienter med infektionssjukdom. Studien uppmärksammades och fick första pris under den nationella Infektionsveckan i Karlskrona 2017.


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:43