Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sjukhusdirektörernas första 100 dagar

De båda nya biträdande sjukhusdirektörerna vid Skaraborgs Sjukhus är inte längre lika nya på sina poster. Det har blivit dags att ta pulsen på Jane Johansson och Martin Takac efter de första 100 dagarna.

Nu har ni innehaft era uppdrag som nya biträdande sjukhusdirektörer en tid. Hur känns det?

MT: Det har varit en positiv första tid, mycket att sätta sig in i och nya uppgifter, men samtidigt är det en stor fördel att man har ett brett kontaktnät och koll på arbetssätt och rutiner. Jag tycker att det känns väldigt bra!

JJ: De här tre första månaderna har bara flugit iväg. Känns positivt och många spännande områden att sätta sig in i och förhoppningen är givetvis att vi ska kunna stödja och driva utvecklingen framåt för Skaraborgs Sjukhus

Tidigare fungerade ni som verksamhetschefer med ansvar för var sitt område. Vilka skillnader upplever ni nu i den nya arbetssituationen?

MT: Arbetsuppgifterna är till viss del nya men jag kan direkt sätta sig in i de utmaningar som verksamhetscheferna har och försöka stödja och förenkla för dem. I min nya roll har jag också mycket mer kontakt med våra politiska uppdragsgivare.

JJ: Rollen som bitr sjukhusdirektör är ny på SkaS och det gör det både enklare och svårare. Rollen är annorlunda på det viset att du ska samordna och leda sjukhusövergripande frågor men det direkta verksamhet och ekonomiska ansvaret ligger inom verksamhetsområdena. Det är bra att ha erfarenheten som verksamhetschef med sig, en viktig del är givetvis att vara linjechef.

Hur är det tänkt att samarbetet med sjukhusdirektör Jörgen Thorn ska fungera?

MT: Vi har ett mycket nära och direkt samarbete. Vi har regelbundna avstämningar varje måndag och utöver det är det många kontakter varje dag. Samarbetet mellan mig och Jane är också oerhört viktigt för att vi skall få bra och tydliga beslut.

JJ: tjänsterna är tillsatta i syfte att stödja det inre övergripande ledningsarbetet på SkaS. Vi måste ha ett väldigt tätt samarbete med sjukhusdirektören. Speciellt viktigt nu i början innan alla frågor är sorterad utifrån olika ansvarsområden. Jag upplever ett mycket bra samarbete med både Jörgen och Martin. 

Hur fördelar ni uppdragen mellan er?

MT: Det växer fram kontinuerligt. Eftersom jag har en stor del av vårdplatserna så hamnar mycket av vårdplatsfrågorna hos mig. Jag sitter bland annat också i regionala styrgruppen för digitalisering, ett ämne jag ser stor potential i för patienter och medarbetare.

JJ: Vi försöker fördela utifrån där det faller sig mest naturligt kring de verksamheter som är kopplade till oss. Vi har också olika bakgrund och erfarenhet som vi försöker matcha så att det kommer verksamheten till så god nytta som möjligt. Vårt ansvar är att stödja det inre ledningsarbetet som går utanför respektive verksamhetsområde och samordna dessa frågor. Vi är ansvariga för sjukhusövergripande arbetsgrupper där ex omställningsarbetet är en del.

Hur ser framtiden ut för Skaraborgs Sjukhus?

MT: Självklart har vi stora utmaningar men vi gör allt vi kan för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att lösa dem tillsammans. Det rör sig om allt från bemanning och kompetensförsörjning till lokalfrågor och att ta ut SkaS riktning i de stora omställningsprojekt som pågår. Allt sammantaget har jag en positiv framtidsbild.

JJ: All vård och omsorg står inför stora utmaningar. SkaS har bra förberedelse med utbyggnad av den nära vården exempelvis. Men vi behöver arbeta aktivt tillsammans och skapa en arbetsmiljö som inkluderar utveckling för våra medarbetare och bättre arbetstidsmodeller bland annat. Att arbeta i en miljö som är i ständig utveckling är en framgångsfaktor men vi har en stor utmaning i att vår mycket kompetenta personal ska stanna kvar längre i sitt yrke och i vår verksamhet. Jag tror absolut på en positiv framtid för Skaraborgs Sjukhus.

Hur engagerade är ni i planeringen inför sommaren 2017?

JJ och MT: Bemanningen inför sommaren har högsta prioritet för oss och övriga sjukhusledningen. Vi arbetar dagligen med den frågan.


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:43