Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om coronavirusinfektion covid-19: Är du förkyld, har du hosta, feber eller andningsbesvär? Håll dig undan sociala kontakter där du riskerar att sprida smitta, i såväl arbetsliv som privatliv. Tänk särskilt på sköra äldre och personer med allvarliga sjukdomar.

  • Närstående bör undvika onödiga besök på sjukhus och aldrig om du har symtom som ovan.
  • På akutmottagningen ställs frågor om symtom och antal medföljande begränsas.

Känner du dig orolig, ta del av informationen på Folkhälsomyndigheten.se och måste du prata med någon om covid-19, ring nationella informationsnumret 11313.

Misstänker du att du är drabbad av coronaviruset, läs på 1177.se om hur du kontaktar vården.

Skaraborgs Sjukhus bäst på att förebygga trycksår

Skaraborgs Sjukhus är bäst i Västra Götalandsregionen på att förhindra uppkomsten av trycksår. Genom satsning på intern utbildning och att tidigt identifiera patienter med ökad risk för trycksår och sätta in förebyggande åtgärder kan andelen minimeras.

Enligt den nationella punktprevalensmätningen (PPM) av trycksår, som gjordes under vecka 10 i år, hade Skaraborgs Sjukhus lägst andel trycksår uppkomna på sjukhus i Västra Götalandsregionen.

-Under 2018 och 2019 har det satsats på utbildning på framförallt enhetsnivå. Det tror jag är en av förklaringarna till resultatet, säger Linda Johansson, sjuksköterska på hudmottagningen vid Skaraborgs Sjukhus och Uppdragsledare: Ökad patientsäkerhet - Trycksår SkaS

Beror på flera faktorer

Trycksår orsakas av tryck, skjuv samt friktion. Ofta beror det på flera faktorer att ett trycksår uppstår,  som, till exempel, nedsatt allmäntillstånd, försämrat näringsintag, ålder eller skör hud. Därför görs en riskbedömning med hjälp av Nortonskalan för bedömning av patientens status.

-För patient och anhöriga kan trycksår leda till svåra konsekvenser, som lidande, smärta, ständiga omläggningar, inte kunna delta socialt på grund av behovet av att avlasta såret samt eventuell lukt från sår, säger Linda Johansson.

Satsning som ger resultat

För vården är det framförallt ekonomiska konsekvenser, i form av personalresurser, omläggningsmaterial och de ytterligare komplikationer, till exempel infektioner, som kan uppstå när man har ett långvarigt svårläkt sår.


Skaraborgs Sjukhus har under de senaste åren satsat på utbildning för att förebygga uppkomsten av trycksår. Dels bistår patientsäkerhetsfunktionen med utbildningsmaterial för personalen och dels finns också möjligheten att kontakta uppdragsledaren för trycksår och boka tid för internutbildning.

Ska vara trygga

-Trycksår är en vårdskada ingen patient ska behöva utsättas för. Patienterna ska kunna känna sig trygga med den vård de får medan de är inneliggande. Genom att öka, sprida och bibehålla kunskaper om det förebyggande arbetet gällande trycksår, fall, näringskunskap och dokumentation, så ökar vi patientsäkerheten på sjukhuset. Genom att förebygga trycksår minskar vi patientens lidande samt frigör tid för patient och personal, säger Linda Johansson.

Bildtext:

Linda Johansson, sjuksköterska på hudmottagningen.

Foto: Bild och Media


Senast uppdaterad: 2019-06-07 08:05