Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

SkaS-läkare presenterar sin forskning i USA

Erik Haraldsson, överläkare på kirurgkliniken vid Skaraborgs Sjukhus Skövde.
Erik Haraldsson, överläkare på kirurgkliniken vid Skaraborgs Sjukhus Skövde. Foto: Bild och Media.

Den 5 juni 2018 kommer Erik Haraldsson, överläkare på kirurgkliniken i Skövde och doktorand vid Karolinska Institutet, att presentera sin studie om endoskopisk klassifikation av gallgångsmynningen (Papilla Vateri). Presentationen sker vid världens största konferens om mag- och tarmsjukdomar, DDW (Digestive Disease Week) i Washington, USA.

ERCP är en metod för att undersöka gallvägar och bukspottskörtel med hjälp av endoskop. Endoskopet, som är en typ av böjlig slang, leds in i munnen och sedan förs katetrar in i gallgångsmynningen. Tekniken har förmodats vara olika svår beroende på hur gallgångsmynningen ser ut, men det har tidigare inte funnits något vetenskapligt stöd för detta. Genom Erik Haraldssons forskning kan man nu slå fast att dessa antaganden är riktiga.

- Den här typen av undersökning görs ganska ofta och genom att mäta hur lång tid det tar att komma in med endoskop i gallgångsmynningen, har vi sett att vid olika typer av gallgångsmynningar tar olika lång tid, säger Erik Haraldsson.

Studie i två delar

Studien som har titeln ”Are certain papillae more difficult to cannulate?” består av två delar. I den första delen har en klassifikation av gallgångsmynningen tagits fram. Det vill säga att man har gjort grupperingar baserat på hur olika gallgångsmynningar ser ut. Den andra delen, som ska presenteras under amerikanska Gastroveckan, är de mätningar som genomförts. Alltså, mätningar på hur lätt eller svårt det är att komma in i gallgången beroende på typ av gallgångsmynning.

Studien har bedrivits inom ett Skandinaviskt endoskopinätverk där sjukhus i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skövde, Oslo, Trondheim, Helsingfors, Åbo, och Uleåborg varit inblandade. Genom att studien genomförts på många platser har man fått ett stort underlag med många patienter, vilket är nödvändigt för att kunna dra rätt slutsatser. Totalt sett har cirka 1 300 patienter ingått i studien.

Gallsten vanligaste orsaken

Den vanligaste orsaken till att man går in via gallgångsmynningen är om patienten får gallsten i de djupa gallgångarna. Metoden kan också användas om patienten har förträngningar i gallgångarna. Vid Skararaborgs Sjukhus används metoden ganska ofta och i antal undersökningar mätt ligger SkaS på runt femte, sjätte plats bland landets sjukhus.

Resultaten från forskningsprojektet kan komma att användas vid fortsatta studier i ämnet. Kunskapen kan också användas för att se till så att läkaren har rätt erfarenhet vid undersökning av svårundersökta gallgångsmynningar.

- Ju svårare det är att komma in i gallgångsmynningen desto större är risken för komplikationer, så i regel blir det farligare ju längre undersökningen håller på, säger Erik Haraldsson.


Senast uppdaterad: 2018-05-02 09:07