Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Spaden i jorden för historiskt byggprojekt

15 oktober sattes så spaden i jorden för första gången i det allra största byggprojektet i SkaS Skövdes historia sedan det byggdes på 60- och 70-talet. På plats fanns representanter från alla inblandade aktörer, bland andra Skaraborgs Sjukhus, Västfastigheter, entreprenören ByggDialog och politiker.

Arrangemanget omkring ASP-projektet – som står för akut, service och psykiatri - ramades in av olika talare som betonade vikten av samverkan och utveckling, knöt samman historien med nutid och förmedlade en tro på framtiden. Ceremonin avslutades med att verksamhetschefer och medarbetare tillsammans hjälptes åt att flytta en stor sten som ligger i vägen för de nya husen.

Den stora sten som lyftes bort är samma sten som tidigare legat i mittcirkeln vid framkörningsvägen till Ryds herrgård, som låg här fram till 1967. Stenen har klarat sig från störningar under alla år men i och med ASP-projektet måste den nu flyttas till ny plats. Västfastigheter kommer att förvara stenen och hitta ett nytt hem åt den när projekten är klara.

Spadtag för ASP-projektet

Representanter från Skaraborgs Sjukhus tar det första spadtaget. Från vänster: Alfred Klingvall, akuten, Rose-Marie Sandberg, verksamhetschef VUP, Liselotte Eriksson, verksamhetschef bild- & funktionsmedicin, Miki Perc, bild- & funktionsmedicin, Annelie Björk, VUP, Jenny Blomqvist, operation, Cecilia Andersson, verksamhetschef An-Op-IVA, Hans Halén, verksamhetschef akutmottagning Skövde. FOTO: Mikael Sjömark, SkaS Bild & Media.

Därför behövs projektet

Dagens vårdlokaler är sedan länge uttjänta. Ofta är lokalerna för små, för få och inte ändamålsenliga. Exempelvis tar dagens akutmottagning emot mer än dubbelt så många patienter (cirka 60 000 år 2017) som den är dimensionerad för (25 000).

Även operationssalarna är uttjänta och för små för dagens tekniska hjälpmedel, liksom intensivvårdsavdelningen. Spadtaget markerar starten för detta enorma projekt, som kommer att ge skaraborgarna ett modernt och fullvärdigt akutsjukhus med förutsättningar för både bästa möjliga vård till framtidens ökade patientflöden, bästa möjliga arbetsmiljö för SkaS medarbetare, och som tar höjd för ny medicinsk och teknisk utveckling.

Projektet kommer att resultera i två nya sjukhusbyggnader om totalt 60 000 kvadratmeter, vilket är en ökning med nästan 35 procent jämfört med dagens yta. De två huskropparna kommer att vara sammanlänkade både med varandra och med det befintliga sjukhuset och ansluta till huvudstråken för att främja samband och samverkan över hela sjukhuset.

Psykiatriblocket

Den norra byggnaden är till för vuxenpsykiatrisk vård med både vårdavdelningar, mottagningar samt psykiatrisk akutmottagning. Närheten till den somatiska vården är tänkt att stärka samverkan mellan psykiatri och akutvård och leda till ett effektivt resursutnyttjande med en bättre patientsäkerhet och en bättre arbetsmiljö för de anställda. Närheten gör att patientens behov av såväl psykiatrisk som somatisk vård hanteras enklare och i stort sett samtidigt.

Akut- och serviceblocket

Den södra huskroppen kommer därför att inrymma en helt ny akutmottagning och akutröntgen, ambulansintag, intensivvårdsavdelning, nya högteknologiska operationssalar med närliggande pre- och postoperativa avdelningar, samt en sterilteknisk enhet.

I och med den nya akutmottagningen görs plats för akutradiologi i direkt anslutning till akuten och intensivvårdsavdelningen, IVA. Att ha en komplett akutröntgenavdelning intill akutmottagning och övriga akutverksamheter är helt i linje med den utveckling som sker världen över för en säker akut- och traumavård. Den nya akutmottagningen är dimensionerad för 75 000 patienter och får ett eget spår för barnakut.

PCB-sanering

Likaså har SkaS en problematik med den lagstadgade PCB-saneringen som ska vara klar senast 31 december 2022. Det är helt omöjligt att genomföra PCB-sanering och samtidigt bedriva någon form av verksamhet och därför behövs nya lokaler dit verksamheten kan flytta istället. Samtidigt med PCB-saneringen byggs lokalerna om och moderniseras.

Fakta

ASP-projektet drivs av Västfastigheter och Skaraborgs Sjukhus fram till 2023, när hela projektet ska vara klart. Byggentreprenör är ByggDialog AB som tidigare även byggt barn- och kvinnokliniken och mottagnings- och tandvårdshuset.


Senast uppdaterad: 2018-10-16 08:21