Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om coronavirusinfektion covid-19: Är du förkyld, har du hosta, feber eller andningsbesvär? Håll dig undan sociala kontakter där du riskerar att sprida smitta, i såväl arbetsliv som privatliv. Tänk särskilt på sköra äldre och personer med allvarliga sjukdomar.

  • Närstående bör undvika onödiga besök på sjukhus och aldrig om du har symtom som ovan.
  • På akutmottagningen ställs frågor om symtom och antal medföljande begränsas.

Känner du dig orolig, ta del av informationen på Folkhälsomyndigheten.se och måste du prata med någon om covid-19, ring nationella informationsnumret 11313.

Misstänker du att du är drabbad av coronaviruset, läs på 1177.se om hur du kontaktar vården.

Stora utmaningar väntar Skaraborgs Sjukhus

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) står inför stora utmaningar kommande år:

• att säkra kompetensförsörjningen.

• att genomföra nödvändiga förändringar för en ekonomi i balans samtidigt som uppdragen i enlighet med regionfullmäktiges mål och vårdöverenskommelse ska uppnås.

Arbetet för en förbättrad kompetensförsörjning är fortsatt av stor betydelse ur flera perspektiv. Bland annat för en fortsatt trygg och patientsäker vård, för en hög och jämn kvalitet i verksamhetens processer och för att uppnå en god tillgänglighet. Detta inte minst då verksamheten är inne i en generationsväxling med flera nyutbildade yngre anställda med nya kompetenser men som behöver växa in i uppdragen.

Stora merkostnader

Bemanningsarbetet påverkar också ekonomin, eftersom bristen på specialistkompetenser och övrig personal medför stora merkostnader för exempelvis introduktion och handledning, köp av tjänster från   bemanningsföretag och köp av vård från externa vårdgivare. I dagsläget bedöms inte den tilldelade ekonomiska ramen täcka nuvarande resursbehov. Bedömningen utgår ifrån prognoser om intäkts- och kostnadsutvecklingen under det kommande året, vilka påverkas av regionala beslut om ersättningsnivåer och genomförande av regionala beslut och riktlinjer.

Strukturella förändringar

För 2019 bedöms den ekonomiska obalansen uppgå till cirka -250 miljoner kronor. 100 miljoner av dessa förbättrar balansen då de ger effekt under 2019 genom tidigare beslut i verksamheterna. För en hållbar ekonomi på längre sikt krävs beslut om strukturella förändringar för att säkra en effektiv och patientsäker vård.

Framtagen åtgärdsplan

En åtgärdsplan för att förbättra det ekonomiska läget finns framtagen. SkaS fokuserar på fyra strategiskt viktiga områden för en ekonomi och verksamhet i balans:

• Effektiva vårdformer och effektiv vårdstruktur

• Kompetensförsörjning

• Produktions- och kapacitetsplanering

• Patientsäkerhet


Senast uppdaterad: 2018-11-29 17:30