Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tillfälliga förändringar vid BUP

Inom BUP vid Skaraborgs Sjukhus finns förutom öppenvård på samtliga sjukhusorter även fyra vårdplatser i Skövde för heldygnsvård.  Här vårdas barn och unga med behov av kortare slutenvårdsinsatser inom psykiatri.

På grund av brist på specialistläkarkompetenser har verksamhetschefen beslutat att de fyra platserna för heldygnsvård tillfälligt stängs från och med 15 september 2017. Den här åtgärden görs med hänsyn till våra patienter för att värna patientsäkerheten. Dialog kring den tillfälliga åtgärden pågår med berörda medarbetare och fackliga organisationer.

Åtgärden innebär att sjukhuset i Skaraborg inte lägger in barn med psykiatriska besvär utan de får istället efter bedömning heldygnsvård vid Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan eller Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) i Borås. Det kan efter bedömning även bli aktuellt med inläggning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) i Göteborg, beroende på tillgång till vårdplatser vid sjukhusen.

Den som söker akut för barnpsykiatrisk problematik efter kl 17.00 vardagar samt helger hänvisas till telefonrådgivning vid Sahlgrenska sjukhuset (SU). Där görs bedömning om patienten skall hänvisas till någon av ovanstående sjukhus eller om BUP i Skaraborg skall följa upp patienten nästkommande dag.

Vi gör den här åtgärden med hänsyn till våra patienter för att värna patientsäkerheten, säger Annelie Sundén Gustavsson, verksamhetschef vid BUP, Skaraborgs Sjukhus. Den personal som arbetat inom heldygnsvården kommer erbjudas arbete i BUP:s övriga verksamhet. På detta sätt kommer akutteamen dagtid även att bemannas med legitimerad personal, vilket innebär en kompetenshöjning. Den här åtgärden frigör också resurser av olika kompetenser, vilket gör att bemanningen kan öka under dagtid på vardagar vid Skaraborgs Sjukhus.

Jag förstår samtidigt att detta kan komma att innebära längre resväg för dessa patienter och deras anhöriga. Jag beklagar verkligen den uppkomna situationen men vi måste göra detta för att värna patientsäkerheten, säger Annelie Sundén Gustavsson.

Arbetet med att rekrytera medarbetare till BUP kommer nu att fortsätta.

Situationen med brist på personal är inte unik för Skaraborg utan återfinns i stora delar av landet och på många håll har man hittat alternativ till heldygnsvård.

Under tiden som heldygnsvården är stängd vid Skaraborgs Sjukhus används resurserna till att vårda och behandla barn och unga med psykiatriska diagnoser dagtid, säger Annelie Sundén Gustavsson.

Vi ser att det framöver kommer att behövas en total översyn av uppdraget för heldygnsvård inom BUP i hela Västra Götalandsregionen, säger Jane Johansson, biträdande sjukhusdirektör vid Skaraborgs Sjukhus. Detta är en förhållandevis liten grupp patienter – inte desto mindre viktig – men det är svårt på många håll även här i Västra Götalandsregionen att långsiktigt kunna bemanna med rätt personal och för patienternas bästa behöver vi hitta en långsiktig lösning.

Det finns idag inte någon bestämt datum för när BUP:s heldygnsvård kan öppna igen.


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:19