Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

"Tolk via Skype" fick årets miljöstipendium

Att få tolktjänsten via Skype minskade resor och resursförbrukning för Logopedmottagningen på Skaraborgs sjukhus. På Södra Älvsborgs sjukhus minskade Lena Fredrikssons nya metoder både riskerna med hantering av farliga kemikalier och administrationen. Dessa insatser belönades i samband med regionfullmäktige 10 april med VGR:s interna miljöstipendium på vardera 25 000 kronor.

- Det är fantastiskt med våra medarbetare inom Västra Götalandsregionen som tänker ett steg längre och tar nya smarta initiativ för hållbar utveckling - både ekonomisk, social och miljömässigt - på sin arbetsplats. Genom att uppmärksamma dem genom vårt årliga miljöstipendium får fler chansen att inspireras till insatser, och kan använda sig av de nya arbetssätten i sin verksamhet, säger Kristina Jonäng, ordförande i Västra Götalandsregionens miljönämnd.

Sparar resor för tolkarna

Både resor, tid och miljö - sparas för tolkarna genom ett arbetssätt som utvecklats av logopedkliniken på Skaraborgs sjukhus. Det innebär att tolkarna kan ha kontakt med patienter via Skype, med både bild och ljud via datorn. Det underlättar särskilt för barnpatienter att tolken på så sätt är mer närvarande än vid enbart tolkning per telefon.

Och att Tolkverksamhetens medarbetare slipper resa långt med bil – ibland till ett plötsligt inställt vårdbesök – har sparat logopedklinikens restidskostnader från 24 till 17 %  och halverat pappersåtgången genom användning av digital information på skärmen. Socialstyrelsen har uppmärksammat detta som ett gott exempel som kan spridas för att med bibehållen nytta för patienter vid behov av tolk kunna spara resurser.

Rutiner minskar risker

Lena Fredriksson på Bild och laboratoriemedicin vid Södra Älvsborgs sjukhus tog fram en ny rutin för all personal hur särskilt farliga kemiska produkter; cancerogena, mutagena och reproduktionshämmande (CMR) skulle hanteras. Rutinen innehåller lättfattliga metodbeskrivningar för hur kemikalierester och emballage ska tas omhand som farligt avfall.

Rutinen är kopplad till VGR:s digitala kemikaliehanteringssystem KLARA för att slippa utskrifter av säkerhetsdatablad för varje produkt i pärmar, som ofta behöver uppdateras. Idag har laboratoriet 368 registrerade kemiska produkter och varje säkerhetsdatablad bestå av upp till 50 sidor.

Detta arbetssätt kan genom att spridas till fler laboratorier enkelt skala upp miljövinsten, samtidigt som hälso- och miljöriskerna med hantering av farliga ämnen minskar. 

Bildtext: Sara Johansson och Sofia Axelsson vid Logopedmottagningen visar hur "Tolk via Skype" fungerar i praktiken.

Foto: Bild och Media


Senast uppdaterad: 2019-05-24 13:10