Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om coronavirusinfektion covid-19: Har du symtom som hosta, andningsbesvär eller feber. Håll dig undan sociala kontakter där du riskerar att sprida smitta, i såväl arbetsliv som privatliv. Tänk särskilt på sköra äldre och personer med allvarliga sjukdomar.

  • Närstående bör undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom.
  • På akutmottagningen ställs frågor om luftvägssymtom och antal medföljande till akutmottagningen begränsas.

Känner du dig orolig, ta del av informationen på Folkhälsomyndigheten.se och måste du prata med någon om covid-19, ring nationella informationsnumret 11313. Misstänker du att du är drabbad av coronaviruset, läs på 1177.se om hur du kontaktar vården.

Tolk på distans ger patienter nya möjligheter

Logopedmottagningen vid Skaraborgs Sjukhus är en av två enheter i pilotprojektet "Tolk via Skype". Det ska leda till att patienter ska kunna erbjudas tolk på distans med ljud och bild inom hela Västra Götalandsregionen 2018.

Kommunikation är ju mer än bara det talade ordet och det fungerar inte alltid med tolkning via telefon. Då kan detta vara en bra lösning, säger Monica Käll Guldbrand, enhetschef Logopedverksamheten, Skaraborgs Sjukhus, som poängterar att Skype-versionen är krypterad.

Snabba insatser

Östra sjukhuset i Göteborg är den andra enheten i pilotprojektet. De är i behov av snabbinsatta tolktjänster och inte heller där är det alltid tillräckligt med telefontolk.

När det blev tal om att starta ett pilotprojekt med tolk på distans via Skype fick Logopedmottagningen vid Skaraborgs Sjukhus möjlighet att delta. Erfarenheterna de båda mottagningarna gör under projekttiden ska ligga till grund för att tolk på distans med ljud och bild ska erbjudas i hela Västra Götalandsregionen (VGR) under 2018.

Vinstgivande exempel

Som vi ser det finns det fördelar för patienten liksom för tolkarna och Västra Götalandsregionen (VGR), säger Monica Käll Guldbrand och ger flera exempel på vinster med tolk via Skype:

  • Logopedmottagningen får en närvarande tolks fördelar, men med en telefontolks smidighet
  • Det blir miljövinster, eftersom tolkarna reser mindre.
  • Bättre arbetsmiljö för tolkarna, som kan sitta i tolkrum anpassade för Skype på Tolkförmedlingen.
  • Ekonomiska vinster för VGR på sikt, då restiden försvinner och i de fall som patienten uteblir så har inte tolken rest i onödan.

Vi har inrett ett rum på Logopedmottagningen på S:t Sigfrids gata i Skövde och vi tror verkligen på den här lösningen, säger Monica Käll Guldbrand.

Tolkarna förmedlas av kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, där Västra Götalandsregionen är en av medlemmarna.

Bildtext: Eftersom tolkning inte alltid fungerar via telefon kan det nya pilotprojektet
utvidga möjligheterna till samtal.

Foto: Bild och Media, Skaraborgs Sjukhus


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:43