Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om coronavirusinfektion covid-19: Är du förkyld, har du hosta, feber eller andningsbesvär? Håll dig undan sociala kontakter där du riskerar att sprida smitta, i såväl arbetsliv som privatliv. Tänk särskilt på sköra äldre och personer med allvarliga sjukdomar.

  • Närstående bör undvika onödiga besök på sjukhus och aldrig om du har symtom som ovan.
  • På akutmottagningen ställs frågor om symtom och antal medföljande begränsas.

Känner du dig orolig, ta del av informationen på Folkhälsomyndigheten.se och måste du prata med någon om covid-19, ring nationella informationsnumret 11313.

Misstänker du att du är drabbad av coronaviruset, läs på 1177.se om hur du kontaktar vården.

Utmanande start på 2018

Årets första tre månader har varit utmanande för Skaraborgs Sjukhus. Tack vare den lojala personalen har verksamheten klarat den höga beläggningsgraden på vårdplatserna, något som naturligtvis påverkat arbetsbelastningen.

Det är mycket som har hänt inom Skaraborgs Sjukhus (SkaS) mellan januari och mars månad.

Vi börjar med detta:

• Logopedmottagningen fick Västra Götalandsregionens miljöstipendium för sitt arbete med tolktjänsten via Skype, som har minskat resande och resursförbrukning.

• Det avslutade Mobiliseringsinitiativet är ett framgångsrikt samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan. Det har förebyggt och minskat sjukfrånvaro hos medarbetare vid Skaraborgs Sjukhus och resultaten kommer presenteras vid en internationell konferens i Italien i maj.

• En sjukhusövergripande prioriteringsgrupp för operationsresurser har etablerats. Genom prioriteringsarbetet och verksamhetens förbättrade produktions- och kapacitetsplanering har bland annat köerna för radikala prostatektomier (borttagande av hela prostatakörteln)  utraderats på fyra månader.

Bemanningsläget påverkas

En av de stora utmaningarna är fortsatt kompetensförsörjningen, framförallt inom sjuksköterskegruppen, vilket har påverkat bemanningsläget och periodvis har bristen på vårdplatser varit stor. Den höga beläggningsgraden har påverkat arbetsbelastningen negativt på många vårdavdelningar. Även tillgängligheten till operationsverksamheten har minskat. Arbetet med regionfullmäktiges prioriterade mål och fokusområden pågår. Många aktiviteter är genomförda med goda resultat inom flera områden.

Fokus på kort och lång sikt

En utmaning som Skaraborgs Sjukhus har framför sig är ekonomin, som per mars hamnar på en budgetavvikelse om -38,7 miljoner kronor. Till stor del är det ekonomiska utfallet kopplat till de merkostnader som kompetensförsörjningsläget orsakar. Stort fokus läggs nu på att komma till rätta med ekonomin, på både kort och lång sikt.

En minskad slutenvård följer SkaS långsiktiga strategi med att utveckla öppna vårdformer som närvård och mobila team, men är även ett resultat av ett reducerat antal vårdplatser till följd av bristen på sjuksköterskor.

Färre väntande

Produktionen av öppenvårdsbesök har fortsatt att öka. Trots ett högt remissinflöde har måluppfyllelsen för första besök förbättrats något och antalet väntande är färre jämfört med mars 2017.

Måluppfyllelsen för operation/behandling har försämrats och antal väntande har ökat något, orsaken är främst bristen på tillgängliga operationstider vilket beror på att vi saknar specialistutbildade sjuksköterskor.

SkaS föreslås få mottagning för sprutbyte

Skaraborgs Sjukhus föreslås bli en av fyra orter för sprutbytesmottagningar. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat om inriktning för införande av fyra sprutbytesmottagningar i Västra Götalandsregionen under förutsättning att Inspektionen för vård och omsorg beviljar tillstånd. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har även beslutat om finansiering av verksamheten.

Mottagningarnas huvudsyfte är att hindra smittspridning i den aktuella målgruppen, reducera injektionsrisktagande och bidra till förbättrad hälsa bland individer där överdödligheten generellt är hög. Verksamheten ska vända sig till individer med intravenöst missbruk, folkbokförda i Västra Götalandsregionen, oavsett ålder. Utöver möjlighet till byte av sprutor och kanyler till personer över 18 år, ska även provtagning, vaccination, kurativ rådgivning och stöd, vissa insatser inom reproduktiv och sexuell hälsa samt basal kroppssjukvård erbjudas.

Verksamheterna föreslås placeras med närhet till infektionsklinikerna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Södra Älvsborgs Sjukhus, NU sjukvården/ NÄL och Skaraborgs Sjukhus.


Senast uppdaterad: 2018-04-26 15:47