Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

"Varje cigarett är som en kemisk fabrik"

Varje år drabbas 6 500 svenskar av rökrelaterad cancer, varav nära 4 000 dör som följd. Detta uppmärksammades vid Skaraborgs Sjukhus 31 maj, som också är den internationella Tobaksfria dagen.

 −Vi måste verkligen ta riskerna med tobaksanvändning på allvar, inte minst rökning. Vi ser ju varje dag vilka konsekvenser detta får för människor, säger Pia Haikka, verksamhetsutvecklare vid Skaraborgs Sjukhus.

Det är världshälsoorganisationen WHO som instiftat 31 maj som den Tobaksfria dagen. Årets tema är sambandet mellan tobaksbruk och hjärt-kärlsjukdom och möjligheten att reducera risken genom tobaksstopp.

Rökstopp spelar roll

Detta uppmärksammades även vid Skaraborgs Sjukhus Skövde, där Pia Haikka informerade de intresserade dels om riskerna med rökning och dels vilken hjälp den kan få som vill sluta.

−Rökstopp medför bättre hälsa och vi kan erbjuda stöd och hjälp till den som har bestämt sig för att sluta. Rökning påverkar, till exempel, läkemedelsanvändning negativt, eftersom patienten inte får ut maximal effekt av medicinerna eller att smärtlindringen inte heller verkar fullt ut på grund av tobaksanvändning, säger Pia Haikka och tillägger:

−Vi vill skapa uppmärksamhet omkring detta för såväl rökares som icke-rökares skull, eftersom även de som utsätts för passiv rökning påverkas negativt.

4 000 olika ämnen

I en artikel som pulbiceras av Sahlgrenska Universitetssjukhuset, med överläkaren och kardiologen Annica Ravn-Fischer, presenteras följande:

  • Idag röker cirka tio procentav Sveriges befolkning dagligen. Men rökningen minskar i alla åldrar förutom hos unga kvinnor.

−Varje cigarett är som en kemisk fabrik, som producerar nära 4 000 olika ämnen, där ett 40-tal orsakar cancer, enligt Annica Ravn-Fischer. Övergripande kan man säga att ämnet nikotin, som finns i både snus och cigaretter, driver upp såväl pulsen som blodtrycket. Det sliter hårt på kroppen, men framförallt bidrar det till ett rent ut sagt livsfarligt tobaksberoende.

Svåra konsekvenser

  • 13 procent av alla cancerfall idag beror på cigarrettrökning. Varje år drabbas 6 500 svenskar av rökrelaterad cancer, där nära 4 000 också dör som följd. Men cigarettröken påverkar även kärlen i stor utsträckning.

− Cigarettrök har en bevisad påverkan på kärlen med åderförkalkning, ateroskleros, som irriterar kärlväggarna och ofta leder till hjärt- och kärlsjukdomar. Cigarettrök påverkar också lungorna och orsakar lungcancer och KOL, säger Annica Ravn-Fischer.

Skaraborgs Sjukhus är ett rökfritt sjukhusområde. Det innebär att rökning inte är tillåten inom områdena för Skaraborgs Sjukhus Falköping, Lidköping och Skövde.

Fakta

Om du vill få hjälp och stöd för att sluta röka vänder du dig till:

Bildtext:

Pia Haikka berättar om tobaksanvändningens konsekvenser för en intresserad av Hans-Olof Forsby.

Foto: Bild och Media


Senast uppdaterad: 2018-05-31 14:59