Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ett hållbart Skaraborgs Sjukhus

Framtidens samhälle ställer nya krav på vården

Framtidens samhälle ställer nya krav på vården. Därför har Västra Götalandsregionen inlett ett arbete för att förändra och modernisera sjukvården i grunden. Fram till och med 2025 kommer antalet invånare i Västra Götaland (VGR) att öka med drygt 122 000 personer. Det innebär att vårdens resurser måste räcka till allt fler.

Befolkningen ökar mest i de åldersgrupper där vårdbehovet är störst, främst bland de gamla. Det leder till att vårdbehovet ökar mer än antalet anställda kan öka. Invånarna har också andra och större förväntningar på vården än vad som kan tillgodoses idag. Genom att arbeta och organisera oss på ett annat sätt kan VGR erbjuda bättre och mer tillgänglig hälso- och sjukvård. Det är nödvändigt för att klara framtidens behov.

De medicinska resultaten, kvaliteten, tillgängligheten, patienternas upplevelse av vården förbättras när VGR:

  • låter vård som människor behöver ofta finnas nära
  • koncentrerar delar av den specialiserade vården till färre platser
  • använder digitala hjälpmedel i vården och i mötet med patienterna
  • satsar på kvalitet som vårdens allra viktigaste inriktning

Kostnaderna måste minska

För att klara av att genomföra alla förändringar behövs en stabil verksamhet och ekonomi.  Skaraborgs Sjukhus har, liksom andra sjukhus och verksamheter i Västra Götalandsregionen ett krav på sig att minska kostnaderna.  

Läs mer om hur VGR förändrar och moderniserar vården:
www.vgregion.se/vardskiftet


Senast uppdaterad: 2019-08-23 13:38