Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ansvarsfördelning

Ansvar och roller – vem bestämmer vad?

Vården i Västra Götalandsregionen styrs genom politiska beslut. Men vem är det egentligen som bestämmer? Här redogör vi för de olika parternas ansvar och roller.

Regionfullmäktige har det övergripande ansvaret

Det är regionfullmäktige som beslutar om övergripande mål och prioriteringar. Regionfullmäktige utser nämnder och styrelser och ger dem de uppdrag som behövs för att verksamheterna ska fungera. Politikerna kommer från hela Västra Götaland. De flesta sköter sina politiska uppdrag på fritiden.

Styrelser och nämnder har olika roller. En hälso- och sjukvårdsnämnd har till exempel uppdraget att beställa vård från sjukhus utifrån befolkningens behov. En sjukhusstyrelse ska i sin tur fatta beslut som leder till att beställningen kan utföras.

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har befolkningsansvaret

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har ansvaret för invånarna i Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara. Det innebär bland annat

  • att klarlägga befolkningens behov av hälso- och sjukvård och prioritera där det behövs
  • att verka för en förbättring av folkhälsan
  • att ansvara för att befolkningen får tillgång till primärvård, sjukhusvård, tandvård, folkhälsoinsatser och insatser vid funktionsnedsättning

Nämnden ska också föra dialog med invånarna och samverka med andra huvudmän och intressenter som kommuner, försäkringskassa, arbetsförmedling, frivilligorganisationer och brukarorganisationer.

Sjukhusstyrelsen ska utföra vården

Styrelsen för Skaraborgs sjukhus ska se till att sjukhuset utför den vård som hälso- och sjukvårdsnämnden beställer. Styrelsen ger också instruktion till sjukhusdirektören för hans uppdrag.

Sjukhusdirektören ska driva verksamheten

Sjukhusdirektören får uppdrag dels från sjukhusstyrelsen men även från sin chef, regiondirektören. Sjukhusdirektören har det övergripande ansvaret för att driva sjukhusets verksamhet. Sjukhusdirektörens närmaste stöd är sjukhusledningen som består av stabschefer och biträdande sjukhusdirektörer samt verksamhetsrådet där samtliga verksamhetschefer ingår.

Samverkan viktig

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden ska samverka och ha dialog om vårdutbudet ska förändras, till exempel om en verksamhet ska stänga eller flytta från en ort till en annan. Om nämnden och styrelsen inte kommer överens kan ärendet gå vidare till hälso- och sjukvårdsstyrelsen eller regionstyrelsen.


Senast uppdaterad: 2019-10-30 11:30