Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Beslut

Fattade beslut av styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, Östra hälso- och sjukvårdsnämnden eller sjukhusdirektör:

Samordning av vårdplatser SkaS Lidköping
Beslut 2019-11-28: Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus beslutade om en minskning av fem vårdplatser för internmedicinsk vård på SkaS Lidköping. Nuvarande tre vårdavdelningar omformas till två större vårdenheter om 28 vårdplatser vardera. Förslaget innebär också en ökning med tre vårdplatser för kirurgisk vård.

Samordning vårdavdelning Kir/Gastro SkaS Lidköping
Beslut: Sjukhusdirektör beslutade att avsluta förslag om att skapa en ny vårdavdelning med 28 vårdplatser som innefattade både kirurgisk och medicinsk gastroenterologisk vård.

Samordning och organisation av vårdplatser inom äldrepsykiatri
Beslut 2019-09-27: Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus beslutade att stänga den äldrepsykiatriska avdelningen. Vårdplatser bereds inom medicinavdelningen i Falköping. Förändringen ska vara genomförd den 1 november 2019.

Förflyttning av mottagning Hud i Mariestad 
Beslut 2019-09-24: Regionstyrelsen har avslagit Skaraborgs Sjukhus begäran om att stänga hudmottagningen, hudmottagningen öppnade den 1 november 2019.

Anställningsstopp
Beslut 2019-07-01: Ordförande i styrelsen för Skaraborgs Sjukhus och sjukhusdirektör beslutade om anställningsstopp med start 1 juli 2019 till 31 december 2019.
Beslut 2019-11-28: Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus beslutade om att häva anställningsstoppet från den 1 december 2019.

Förändrad sjukhusbiblioteksverksamhet
Beslut 2019-06-28: Sjukhusdirektör beslutade att sjukhusbiblioteksverksamheten endast ska vara ett medicinskt bibliotek förlagt till SkaS Skövde från den 1 september 2019.

Förändring av vårdplatser i Falköping
Beslut 2019-06-19: Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus avslog förslag om neddragning av åtta somatiska vårdplatser för internmedicinsk vård på SkaS Falköping.

Restriktioner för inköp av varor och tjänster
Beslut 2019-05-24: Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus beslutade om att införa inköpsrestriktioner.

Dagsjukvården i Mariestad
Beslut2019-05-24: Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus beslutade om att avveckla dagsjukvårdsverksamheten vid SkaS Mariestad. Verksamheten avvecklades i samband med sommarperioden den 14 juni 2019.

Traumamottagande sjukhus
Beslut 2018-04-10: Regionfullmäktige beslutade att samordna traumasjukvården i VGR.
Ärendet kom upp till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus som information 26 april 2019. SkaS Skövde är ett av sex traumamottagande sjukhus i regionen. De uppfyller aktuella kriterier och en traumakoordinator tillsätts i Skövde. 
Koncernledning Hälso- och sjukvård fastställde rollen för akutsjukhus som i sin dagliga verksamhet inte tar emot multitraumapatienter 14 juni 2019. SkaS Lidköping är akutsjukhus utan traumamottagande verksamhet.

Anpassning av den barn- och ungdomspsykiatriska öppenvården
Beslut 2019-04-26: Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus beslutade om att omorganiserar den barn- och ungdomspsykiatriska vården till två robusta barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar med samlad tvärprofessionell kompetens. Förändringen genomförs stegvis och ska vara genomförd senast 1 november 2019 i Skövde och senast 1 maj 2020 i Mariestad.


Senast uppdaterad: 2019-12-09 16:07