Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om coronavirusinfektion covid-19: Har du symtom som hosta, andningsbesvär eller feber. Håll dig undan sociala kontakter där du riskerar att sprida smitta, i såväl arbetsliv som privatliv. Tänk särskilt på sköra äldre och personer med allvarliga sjukdomar.

  • Närstående bör undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom.
  • På akutmottagningen ställs frågor om luftvägssymtom och antal medföljande till akutmottagningen begränsas.

Känner du dig orolig, ta del av informationen på Folkhälsomyndigheten.se och måste du prata med någon om covid-19, ring nationella informationsnumret 11313. Misstänker du att du är drabbad av coronaviruset, läs på 1177.se om hur du kontaktar vården.

Bakgrund

Under 2018 fokuserade barn- och ungdomspsykiatrin vid Skaraborgs Sjukhus på att arbeta fram underlag för beslut kring utbudspunkter för att skapa större, färre och mer robusta mottagningar. Bakgrunden var att regionfullmäktige 2017 beslutade om en regional utvecklingsplan där de förvaltningar inom VGR som arbetade med barn- och ungdomspsykiatri fått i uppdrag att ta fram förslag kring organisering av öppenvård, mobila insatser och dagsjukvård/mellanvård.

Förslaget som barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten vid Skaraborgs Sjukhus tog fram innebar bland annat att SkaS omorganiserar den barn- och ungdomspsykiatriska vården till två robusta mottagningar i Skövde och Mariestad, och att BUP-verksamheten i Falköping och Lidköping slås ihop med dessa och förändras till satellitmottagningar.

Syftet med den föreslagna organiseringen var bland annat att bättre kunna erbjuda en mer jämlik och patientsäker vård, i enlighet med den regionala utvecklingsplanen. Tidigare erfarenheter vittnar om att resurser och kompetenser används på ett bättre och mer effektivt sätt i ett större sammanhang, och att små mottagningar, med få till antalet yrkeskategorier, blir sårbart och har en direkt negativ påverkan på patientsäkerhet och arbetsmiljö.


Senast uppdaterad: 2019-09-09 10:49