Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Frågor och svar om beslutet att förändra sjukhusbiblioteks-verksamheten

Vad…

...innebär beslutet?
Det innebär att sjukhusbiblioteket i Falköping och Lidköping stänger. Verksamheten i Skövde flyttar till nya lokaler och biblioteket erbjuder endast ett medicinskt bibliotek bara för de anställda inom sjukhuset och övriga i Västra Götalandsregionen. Verksamheten placeras organisatoriskt under forskningsverksamheten vid Skaraborgs Sjukhus.

Varför...

...har man tagit detta beslut?
Skaraborgs Sjukhus måste minska sina kostnader och då är detta en verksamhet som behöver anpassas till det uppdrag som SkaS har utifrån att vårda och utbilda. Alla verksamheter har fått i uppdrag att se över sin verksamhet.

...kan inte politikerna skjuta till mer pengar så att verksamheten kan finnas kvar?
Signalen från den styrande politiska ledningen på alla politiska nivåer i Västra Götalandsregion (som Skaraborgs Sjukhus är en del av) är tydlig - det kommer inte skjutas till mer pengar. Vi måste använda de pengar vi har och koncentrera oss på vårt kärnuppdrag, att vårda och utbilda.

...kan man inte prioritera att låta verksamheten finnas kvar?         
När vi tittar på vårt uppdrag och den verksamhet som idag bedrivs på sjukhusbiblioteket ser vi en fin verksamhet med många besökare, men tyvärr överensstämmer den inte med vårt uppdrag på det sätt som krävs i rådande läge, för att den ska kunna fortsätta sin verksamhet likt tidigare.

...tas det ingen hänsyn till biblioterapi som är ett beforskat ämne där patienter haft ett tydligt snabbare tillfrisknande då man använt skönlitteratur som en del i behandlingen?
Tyvärr måste man ibland ta beslut som innebär tuffa prioriteringar – och detta är ett sådant beslut.

Vem…

...har tagit det här beslutet?
Sjukhusdirektören är den som fattar beslut av den här typen. Ärendet har beretts av chefen för sjukhusbiblioteket och har förhandlats med de fackliga organisationerna.

Vad…

...händer med all skönlitteratur och facklitteratur?
Det är i dagsläget inte klarlagt hur detta exakt ska hanteras. Det troliga är att litteraturen, förutom den medicinska litteraturen som ingår i det medicinska biblioteket som blir kvar, kommer att placeras ut till SkaS verksamheter.

...händer med alla tidningar?
Det är i dagsläget inte klarlagt hur detta exakt ska hanteras. Det troliga är att de kommer placeras ut till SkaS verksamheter under perioden fram till årsskiftet. Samtliga prenumerationer sägs upp till årsskiftet.

...händer med lokalerna?
SkaS hyr lokalerna av Västfastigheter. SkaS kommer att säga upp lokalerna i Lidköping och Falköping till fastighetsägaren. Exakt vad som händer med lokalen i Skövde är för tidigt att säga.  Ytterst är det upp till Västfastigheter vad lokalerna ska användas till. Utgångspunkten är att den lokal som biblioteket finns i idag – eller motsvarande yta ska sägas upp så att kostnaderna för SkaS på helheten minskas. 

Hur kan man…

...få tag på böcker nu när ni stänger?
Medicinsk litteratur kommer fortsatt finnas och lånas ut från medicinska sjukhusbiblioteket i Skövde. När det gäller tidskrifter, skön- och facklitteratur så får vi hänvisa till övriga bibliotek i Skaraborgs kommuner.

...lämna tillbaka böcker man lånat?
Böcker kan alltid återlämnas via återlämningsboxarna som finns vid sjukhuset i Falköping och Lidköping. Återlämningsbox finns även i Skövde om man inte har möjlighet att besöka det medicinska biblioteket i Skövde.

När är…

...sista dagen att besöka sjukhusbiblioteket i Lidköping?
Biblioteket stänger för besökare den 21 juni (detta på grund av ordinarie sommarstängt i o m semester).

...sista dagen att besöka sjukhusbiblioteket i Falköping?
Biblioteket stänger för besökare den 21 juni (detta på grund av ordinarie sommarstängt i o m semester).

...sista dagen att besöka sjukhusbiblioteket i Skövde?
Biblioteket stänger för besökare den 30 augusti.

...sista dagen att låna böcker?
Möjligheten att låna böcker avslutas den 21 juni.

...sista dagen att lämna tillbaka lånade böcker?
När ordinarie lånetid går ut, men annars senast 4 september då sommarlånetiden går ut.

Hur ska man…

...som patient inom psykiatrin nu kunna besöka ett bibliotek, vi har uppskattat att kunna komma till biblioteket och använda datorn där?
Vi har dialog med verksamheten hur man ska kunna erbjuda möjligheten att ha tillgång till dator då biblioteket stängs.

Vart flyttar…

...sjukhusbiblioteket i Skövde?
Det är inte fastställt i nuläget, arbete pågår.


Senast uppdaterad: 2019-09-08 22:17