Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om coronavirusinfektion covid-19: Har du symtom som hosta, andningsbesvär eller feber. Håll dig undan sociala kontakter där du riskerar att sprida smitta, i såväl arbetsliv som privatliv. Tänk särskilt på sköra äldre och personer med allvarliga sjukdomar.

  • Närstående bör undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom.
  • På akutmottagningen ställs frågor om luftvägssymtom och antal medföljande till akutmottagningen begränsas.

Känner du dig orolig, ta del av informationen på Folkhälsomyndigheten.se och måste du prata med någon om covid-19, ring nationella informationsnumret 11313. Misstänker du att du är drabbad av coronaviruset, läs på 1177.se om hur du kontaktar vården.

Bakgrund Hud Mariestad

Hudverksamheten har på senare år genomgått en kraftig utveckling med moderna metoder som till exempel teledermatologi och teledermatoskopi. Biologiska läkemedel används också i allt större utsträckning, vilket tillsammans ger en effektiv vård, koncentrerad på patienter med svårare hudsjukdomar och behandlingar. Specialistvården behöver ha robusta mottagningar där tvärprofessionell kompetens samverkar och utvecklar vårdprocesserna.

Inflödet av patienter kommer inte att minska i framtiden utan snarare sakta öka utifrån att fler patienter sätts in på avancerade läkemedelsbehandlingar samt att malignt melanom är en av de cancerformer som ökar mest i västvärlden. Denna utveckling kräver att verksamheten har en effektiv produktion och kapacitetsplanering och att medarbetarna ständigt kompetensutvecklas och finns nära varandra för bästa omhändertagande av patienterna.

Verksamhetsförändringen är ett led i att säkerställa och utveckla den specialiserade hudverksamheten på SkaS samt att verksamhet och ekonomi är i balans.


Senast uppdaterad: 2019-10-23 14:56