Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bakgrund

Samtliga kostnader som inte är nödvändiga för att bedriva en patientsäker och effektiv sjukvård behöver ifrågasättas och en prioritering av vad sjukhusets resurser ska användas till behöver göras. Mot bakgrund av ovanstående behöver samtliga verksamheter vara restriktiva med alla sorters inköp, i synnerhet de inköp som inte är direkt patientrelaterade. Detta kan till exempel gälla kontorsutrustning, möbler, inredning, utbildningar, konferenser och fika/luncher. För att undvika tid och kostnad för resor och möten på annan ort ska Skype-möte användas när detta är möjligt.

Sedan tidigare beslut (2018-11-26, dnr SKAS 2018-00913) råder stopp för internat på SkaS. Regionstyrelsen beslutade 23 april 2019 (RS 2019-02592) att vid bokning av möteslokaler och konferensmiljöer ska regionens egna lokaler alltid vara förstahandsalternativet.


Senast uppdaterad: 2019-10-22 17:08