Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om coronavirusinfektion covid-19: Har du symtom som hosta, andningsbesvär eller feber. Håll dig undan sociala kontakter där du riskerar att sprida smitta, i såväl arbetsliv som privatliv. Tänk särskilt på sköra äldre och personer med allvarliga sjukdomar.

  • Närstående bör undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom.
  • På akutmottagningen ställs frågor om luftvägssymtom och antal medföljande till akutmottagningen begränsas.

Känner du dig orolig, ta del av informationen på Folkhälsomyndigheten.se och måste du prata med någon om covid-19, ring nationella informationsnumret 11313. Misstänker du att du är drabbad av coronaviruset, läs på 1177.se om hur du kontaktar vården.

Bakgrund äldrepsykiatri

Genom förändrade arbetssätt med bland annat multidisciplinärt team under uppstart och mottagningsverksamhet för öppenvårdsbesök har behovet av vårdplatser för de äldrepsykiatriska patienterna minskat. Förslaget är därför att vårdavdelningen stängs och att patienter på LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård) och patienter som är utåtagerande initialt vårdas av vuxenpsykiatrin. Under vårdtiden förs dialog och samplanering mellan vuxenpsykiatrin och medicinavdelningen i Falköping. När patienten är stabil men ändå i fortsatt behov av slutenvård överförs patienten till medicinavdelningen i Falköping. Detta för att underlätta fortsatt planering och uppföljning samt att det finns närhet till team och öppenvårdsinsatser.

Behovet av vårdplatser för äldrepsykiatriska patienter på medicinavdelningen i Falköping bedöms uppgå till fyra med möjlighet till överbeläggningar.


Senast uppdaterad: 2019-10-23 15:24