Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Pågående utredningar

För att klara att möta framtidens nya krav på vården behövs en stabil verksamhet och ekonomi. Skaraborgs Sjukhus utreder nu förslag till förändringar av verksamheten. I allt väsentligt strävas mot att skapa hållbara och robusta enheter med vårdavdelningar med 21 eller helst 28 vårdplatser.  Nedan pågående utredningar samt uppdrag som ligger redo för beslut.

Utredningsuppdrag

Förslag vårdavdelning ÖNH/Palliativa SkaS Skövde
Förslaget innebär att skapa en ny vårdavdelning med 21 vårdplatser som innefattar både Öron-, Näs- och halssjukvård (ÖNH) samt palliativ vård.

Aktuellt läge för ärendet:

  • Avvaktas

Förslag öppenvård Uroterapi SkaS Skövde
Förslaget innebär en sammanslagning av all uroterapi på SkaS Skövde till en gemensam mottagning. 

Aktuellt läge för ärendet:

  • Avvaktas

Samordna vårdavdelning stroke/neuro/rehab
Förslaget innebär  att skapa en ny vårdavdelning med 28 vårdplatser som innefattar både strokevård och neuro/rehab. 

Aktuellt läge för ärendet:

  • Verksamhetschefsbeslut i december 2019.

Samordna vårdavdelning sårcentrum/njurmedicin
Förslaget innebär  att skapa en ny vårdavdelning med 28 vårdplatser som innefattar både sårcentrum och njurmedicin.

Aktuellt läge för ärendet:

  • Verksamhetschefsbeslut i december 2019.

Utöka antalet vårdplatser på vårdavdelning lungmedicin
Förslaget innebär att utöka antalet vårdplatser till 21 stycken.

Aktuellt läge för ärendet:

  • Verksamhetschefsbeslut i december 2019.

Förslag lokaler Ortopediavdelning SkaS Lidköping
Förslaget inkluderas i förslag om samordning av vårdplatser SkaS Lidköping.  

Aktuellt läge för ärendet:

  • Avvaktas

Förslag vårdavdelning Gyn/Uro SkaS Skövde
Förslaget innebär att skapa en ny vårdavdelning med 28 vårdplatser som innefattar både gynekologisk och urologisk vård. 

Aktuellt läge för ärendet:

  • Avvaktas

Inför beslut Skaraborgs Sjukhus sjukhusdirektör

Förslag vårdavdelning ÖNH/Ort SkaS Skövde
Förslaget innebär att skapa en ny vårdavdelning med vårdplatser som innefattar både Öron-, Näs- och halssjukvård (ÖNH) samt ortopedi.

Aktuellt läge för ärendet: 

  • Beslutsärende på sjukhusledning december 2019.

Förslag öppenvård Onkologi SkaS Skövde
Förslaget innebär en sammanslagning av all onkologisk (inom kirurgiska specialiteter) öppenvård på SkaS Skövde till en gemensam mottagning.

Aktuellt läge för ärendet:

  • Beslutsärende till sjukhusledning december 2019.

Inför beslut styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Förflyttning av mottagning ÖNH i Mariestad
Aktuellt läge för ärendet: 

  • Ärende på styrelsemöte 26 april 2019. Ärendet återremitteras. Bemanningskonsekvenser, ekonomi och hyreskontrakt ska utredas och samråd ska även ha skett med Östra hälso- och sjukvårdsnämnden innan ärendet återkommer till styrelsen.

Inför beslut Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Inga pågående ärenden.


Senast uppdaterad: 2019-12-09 15:45