Information om strejk på Skaraborgs Sjukhus

medarbetare sjukhus
Fotograf: Ines Sebalj

Vårdförbundets strejk bröt ut tisdagen den 11 juni kl. 11.00. Strejken berör enstaka avdelningar och mottagningar på Skaraborgs Sjukhus men kommer att påverka hela verksamheten.

Hudmottagningen, Ortopedimottagningen och Öron, näs- och halsmottagningen i Skövde är uttagna i strejk av Vårdförbundet. Det gäller även ett flertal enheter i den sjukhusgemensamma staben samt Akutvårdsavdelningen (AVA).

Undantag i strejkvarslet gäller Infektion- och Ortopediavdelningen för att bemanna 21 vårdplatser från och med den 25 juni till och med den 25 augusti 2024.

På Västra Götalandsregionens webbplats finns en lista över berörda verksamheter

Så påverkas du som patient

Invånare kommer märka av konflikten i olika utsträckning. För vissa kan det innebära längre väntetider eller att planerade besök bokas om. Alla patienter som berörs kommer att bli kontaktade.

  • Inbokade besök gäller om inte vårdenheten kontaktat dig
  • Om du är akut sjuk, sök vård, du kommer att få hjälp

Undrar du hur våra mottagningar i strejk påverkas när det gäller öppettider, telefontider, besöksadress, e-tjänster i 1177. Här kan du söka på våra avdelningar och mottagningar.  

På Västra Götalandsregionens webbplats hittar du mer information om hur du som patient påverkas.

Sök vård på rätt ställe

Om du blir akut sjuk, sök vård, du kommer att få hjälp. I de flesta fall kan du vända dig direkt till din vårdcentral och om dina besvär inte kan vänta till nästa dag så finns kvälls- och helgöppna jourcentraler. Vid livshotande sjukdom, allvarliga olyckor eller plötslig svår sjukdom sök till akutmottagningen. Om du är osäker kan du ringa 1177 för att få råd om vart du ska vända dig.

Läs mer om att söka vård på rätt mottagning på 1177

Läs mer