Informationsmaterial

Här kan du ladda ner olika typer av informations- och presentationsmaterial om Skaraborgs Sjukhus.

Presentationsmaterial

Bildspel om Skaraborgs Sjukhus

Organisation

Organisationsskiss Skaraborgs Sjukhus

Det här hände på SkaS 2018:

  • 447 900 besök gjordes inom öppenvården.
  • 34 170 vårdtillfällen i sluten vård (patienter som är inskrivna på vårdavdelning).
  • 15 000 operationer gjordes.

Årsredovisning 2018

Senast uppdaterad: 2019-01-18 07:57