Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ett hållbart Skaraborgs Sjukhus

Framtidens samhälle ställer nya krav på vården

Framtidens samhälle ställer nya krav på vården. Därför har Västra Götalandsregionen inlett ett arbeta för att förändra och modernisera sjukvården i grunden. Fram till och med 2025 kommer antalet invånare i Västra Götaland att öka med drygt 122 000 personer. De innebär att vårdens resurser måste räcka till allt fler.

Befolkningen ökar mest i de åldersgrupper där vårdbehovet är störst, främst bland de gamla. Det leder till att vårdbehovet ökar mer än antalet anställda kan öka. Invånarna har också andra och större förväntningar på vården än vad som kan tillgodoses idag. Genom att arbeta och organisera oss smartare kan VGR erbjuda bättre och mer tillgänglig hälso- och sjukvård. Det är nödvändigt för att klara framtidens behov.

De medicinska resultaten, kvaliteten, tillgängligheten, patienternas upplevelse av vården förbättras när VGR

  • låter vård som människor behöver ofta finns nära
  • koncentrerar delar av den specialiserade vården till färre platser
  • använder digitala hjälpmedel i vården och i mötet med patienterna
  • satsar på kvalitet som vårdens allra viktigaste inriktning

Kostnaderna måste minska

För att klara av att genomföra alla förändringar behövs en stabil verksamhet och ekonomi. Men just nu ökar VGR:s kostnader i hög takt. Anledningen är framför allt ökade kostnader för inhyrd vårdpersonal och för läkemedel. VGR måste minska kostnadsutvecklingen annars finns det risk för ett underskott på 1 miljard kronor i slutet av året.

Skaraborgs sjukhus har, liksom andra sjukhus och verksamheter i VGR, ett krav på sig att minska kostnaderna. Åtgärderna ska bidra till att hålla budgeten men också till att förbättra tillgängligheten och korta köerna. 

Läs mer om hur VGR förändrar och moderniserar vården:
www.vgregion.se/vardskiftet

 

Senast uppdaterad: 2019-09-20 07:21