Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Beslut traumamottagande sjukhus

Regionfullmäktige har tagit beslut om sex traumamottagande sjukhus i regionen varav SkaS Skövde är ett. Kriterier har tagits fram både för traumasjukhusen och icke traumamottagande akutmottagningar där SkaS Lidköping ingår. Gapanalys är klar, SkaS Skövde uppfyller aktuella kriterier och en traumakoordinator tillsätts i Skövde.

Bakgrund

Den 10 april 2018 beslutade regionfullmäktige att samordna traumasjukvården i VGR med start den 1 juni 2019.

Syftet var att höja kompetens inom traumavård och säkerställa högsta möjliga kvalitet och patientsäkerhet.

En ökning av vårdkapaciteten sker på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att kunna omhänderta svårt skadade patienter från de traumamottagande sjukhusen (TMS). En generell nivåhöjning av systemet pågår.

  • SU Göteborg (vuxna) och Drottning Silvias Barnsjukhus (barn) är regionala traumacentrum (RTC) med huvudansvar och resurser för systemutveckling och nivåhöjning. RTC ansvarar för att ta emot de allra svårast skadade patienterna med behov av universitetssjukhusets resurser från hela regionen.
  • Sjukhusen i Borås (SÄS), Kungälv (KS), Skövde (SkaS) och Trollhättan (NÄL) är så kallade traumamottagande sjukhus (TMS) och ska kunna ta emot och behandla traumapatienter dygnet runt. I traumasjukvårdssystemet ingår också den prehospitala vården med medicinsk bedömning och prioritering av larmsamtal och ambulanssjukvårdens alla resurser.
  • SkaS Lidköping och Lasarettet i Alingsås är akutsjukhus utan traumauppdrag.

 

Frågor och svar om vad förslaget innebär

Senast uppdaterad: 2019-10-23 14:01