Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Pågående utredningar

För att klara att möta framtidens nya krav på vården behövs en stabil verksamhet och ekonomi. Skaraborgs Sjukhus utreder nu vissa förslag till förändringar av verksamheten som ska bidra till att minska kostnadsutvecklingen men också att förbättra tillgängligheten. Nedan ser ni pågående utredningar samt uppdrag som ligger redo för beslut.

Utredningsuppdrag

Förslag vårdavdelning ÖNH/Palliativa SkaS Skövde
Förslaget innebär att skapa en ny vårdavdelning med 21 vårdplatser som innefattar både Öron-, Näs- och halssjukvård (ÖNH) samt palliativ vård.

Aktuellt läge för ärendet:

 • Avvaktas

Förslag öppenvård Uroterapi SkaS Skövde
Förslaget innebär en sammanslagning av all uroterapi på SkaS Skövde till en gemensam mottagning. 

Aktuellt läge för ärendet:

 • Avvaktas

Samordna vårdavdelning stroke/neuro/rehab
Förslaget innebär  att skapa en ny vårdavdelning med 28 vårdplatser som innefattar både strokevård och neuro/rehab. 

Aktuellt läge för ärendet:

 • Verksamhetschefsbeslut i november 2019.

Samordna vårdavdelning sårcentrum/njurmedicin
Förslaget innebär  att skapa en ny vårdavdelning med 28 vårdplatser som innefattar både sårcentrum och njurmedicin.

Aktuellt läge för ärendet:

 • Verksamhetschefsbeslut i november 2019.

Utöka antalet vårdplatser på vårdavdelning lungmedicin
Förslaget innebär att utöka antalet vårdplatser till 21 stycken.

Aktuellt läge för ärendet:

 • Verksamhetschefsbeslut i november 2019.

Förslag lokaler Ortopediavdelning SkaS Lidköping
Förslaget påverkas av övriga förslag och kommer därför att påbörjas senare. 

Inför beslut Skaraborgs Sjukhus sjukhusdirektör

Förslag vårdavdelning Gyn/Uro SkaS Skövde
Förslaget innebär att skapa en ny vårdavdelning med 28 vårdplatser som innefattar både gynekologisk och urologisk vård. 

Aktuellt läge för ärendet:

 • Beslutsärende till sjukhusledning 5 november 2019.

Förslag vårdavdelning ÖNH/Ort SkaS Skövde
Förslaget innebär att skapa en ny vårdavdelning med vårdplatser som innefattar både Öron-, Näs- och halssjukvård (ÖNH) samt ortopedi.

Aktuellt läge för ärendet: 

 • Beslutsärende på sjukhusledning 5 november 2019.

Förslag öppenvård Onkologi SkaS Skövde

Förslaget innebär en sammanslagning av all onkologisk (inom kirurgiska specialiteter) öppenvård på SkaS Skövde till en gemensam mottagning.

Aktuellt läge för ärendet:

 • Beslutsärende till sjukhusledning 5 november 2019.

Inför beslut styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Förslag vårdavdelning Kir/Gastro SkaS Lidköping
Förslaget är att skapa en ny vårdavdelning med 28 vårdplatser som innefattar både kirurgisk och medicinsk gastroenterologisk vård.

Aktuellt läge för ärendet:

 • Informationsärende till styrelsen 28 november 2019.
 • Ärendet kommer inte upp för information i styrelsen eller som beslut i sjukhusledning. Förslag avslutas. 

Förslag vårdavdelningar Medicin SkaS Lidköping
Förslaget gäller en minskning av 12 vårdplatser inom den medicinska verksamheten.

Aktuellt läge för ärendet:

 • Pågående arbete med förslag utifrån de risker som framkommit i genomförd risk- och konsekvensanalys. Planeras för styrelsebeslut den 28 november 2019.

Förflyttning av mottagning ÖNH i Mariestad
Aktuellt läge för ärendet: 

 • Ärende på styrelsemöte 26 april 2019. Ärendet återremitteras. Bemanningskonsekvenser, ekonomi och hyreskontrakt ska utredas och samråd ska även ha skett med Östra hälso- och sjukvårdsnämnden innan ärendet återkommer till styrelsen.

Inför beslut Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Inga pågående ärenden.

Senast uppdaterad: 2019-11-04 11:45