Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Pågående utredningar

För att nå en budget i balans har sjukhusstyrelsen gett Skaraborgs Sjukhus i uppdrag att utreda ett antal uppdrag inför beslut. Nedan ser ni pågående uppdrag samt uppdrag som ligger redo för beslut.

Förutom nedanstående åtgärder som kräver beslut från Skaraborgs Sjukhus styrelse eller Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden pågår också prioriteringar inom varje verksamhetsområde såsom minskning av användandet av hyrpersonal, översyn av jourlinjer, förbättrad registrering, verksamhetsanpassad bemanning, minskad övertid och patientsäkerhet för kortare vårdtider. Dessa prioriteringar är verksamhetsbeslut och pågår löpande.

Utredningsuppdrag

Kompletterande åtgärder för en verksamhet och ekonomi i balans
- vårdplatsstruktur och bemanning

- administrativ personal
- lokaler 
Syftar till: Hållbar ekonomi
Tidplan: Ärende på styrelsemöte 2019-06-19. Ärendet återremitteras till styrelsemöte i augusti för kompletterande information inför beslut. Ärendet angående inköpsrestriktioner fattades det beslut runt. Se enskilt ärende.

Inför beslut Skaraborgs Sjukhus styrelse

Samordning och organisation av vårdplatser inom äldrepsykiatri
Syftar till: Styrelsens uppdrag runt översyn av organisation för optimal vårdstruktur samt hållbar ekonomi
Tidplan: Informationsärende på styrelsemöte 2019-08-30. Komplettering och revidering av risk- och konsekvensanalys pågår.

Förflyttning av mottagning ÖNH i Mariestad
Syftar till: Styrelsens uppdrag runt översyn av organisation för optimal vårdstruktur
Tidplan: Ärende på styrelsemöte 2019-04-26. Ärendet återremitteras. Bemanningskonsekvenser, ekonomi och hyreskontrakt ska utredas och samråd ska även ha skett med Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden innan ärendet återkommer till styrelsen.

Förflyttning av mottagning Hud i Mariestad 
Syftar till: Styrelsens uppdrag runt översyn av organisation för optimal vårdstruktur
Tidplan: Ärende på styrelsemöte 2019-06-19. Beslut fattat av styrelsen. Ärende på Östra Hälso- och sjukvårdsnämndens möte 2019-08-23. Östra Häslo- och sjukvårdsnämnden ställde sig inte bakom sjukhusstyrelsens beslut. Ärendet kommer nu att tas upp till beslut av regionstyrelsen.

Inför beslut Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Inga pågående uppdrag.

Senast uppdaterad: 2019-09-16 16:38