Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kompletterande åtgärder för en verksamhet och ekonomi i balans

20190701

Arbetet med att komma i ekonomisk balans intensifieras alltmer. Sedan tidigare pågår arbete med att minska kostnaderna och i slutet av augusti ska styrelsen fatta beslut om fler åtgärder. Andra åtgärder kräver inte styrelsebeslut och dessa genomförs löpande. Målet är att Skaraborg Sjukhus till årsskiftet ska leverera ett nollresultat vilket kräver kraftfulla åtgärder. 

  • För att få ett effektivt användande av sjukhusets resurser utifrån bemanning och lokaler/utrustning behöver Skaraborgs sjukhus (SkaS) vårdplatsstruktur förändras. Detta innebär att en standardbemanning per vårdplats införs, att vårdplatser lokaliseras i större enheter där bemanningen kan samordnas på ett effektivt sätt och att antal vårdplatser ses över. Mindre avdelningar kan sammanfogas till större enheter för effektivare resursutnyttjande.

  • Bemanningsstrukturen kommer att ses över för att säkerställa kompetensen i det patientnära arbetet. Det innebär att principerna för schemaläggning kommer att vara enhetliga för SkaS med en grund i en verksamhetsanpassad bemanning. 

  • Administrativ personal i sjukhusövergripande funktioner ska minskas med motsvarande 10 procent. 

  • Översyn av lokalerna ska ske för att på fem års sikt ha minskat lokalytan med 20 procent.

 

Vad händer nu?
Ytterligare hårdare krav på sjukhusen – så jobbar sjukhusledningen och verksamhetschefer

-Vi ser att trenden med fortsatt minskad kostnadsutveckling håller i sig. Det är mycket bra och helt nödvändigt. Men vi ser samtidigt att det går alltför långsamt. I den här takten får vi släpa på ett stort underskott och det accepterar inte den politiska ledningen. Alla sjukhus i VGR får samma signaler och arbetar för högtryck med frågan om ekonomisk balans.

-Vi måste snabba på takten för att komma i ekonomisk balans. Vi har pågående dialoger med verksamhetscheferna och vi jobbar under sommaren med samordning och att hitta samarbeten över verksamhetsområden. Resultatet av det arbetet är flera av de åtgärder som just nu är aktuella, säger sjukhusdirektör Jörgen Thorn.

-Vi har många olika förslag i luften på en gång och vi kommer vända på många stenar i vårt arbete med att utreda förslag för att hitta synergieffekter som stödjer vårt arbete med att komma i ekonomisk balans. Under tisdagen den 25 juni hade vi ett första möte med samlad sjukhusledning och verksamhetsråd och dessa möten fortsätter alla tisdagar hela sommaren och på torsdagarna har vi avstämning med facken. 

Här kan du läsa om tio pågående uppdrag inom SkaS för en verksamhet och ekonomi i balans

Senast uppdaterad: 2019-09-09 14:08