Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Frågor och svar om förslaget om koncentration av SkaS hudverksamhet

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna kring förslaget om samordning och koncentration av SkaS hudverksamhet.

När ska detta genomföras?

Frågan är just nu uppe i Östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Ställer sig nämnden bakom förslaget så kommer det att genomföras omgående.

Varför föreslår ni att avveckla mottagningen i Mariestad?

Verksamhetsförändringen är ett led i att säkerställa och utveckla den specialiserade hudverksamheten på SkaS samt att verksamhet och ekonomi är i balans. Specialistvården behöver ha robusta mottagningar där tillräcklig tvärprofessionell kompetens kan samverka och utveckla vårdprocesserna.

Vilka risker är förenade med det här förslaget?

Inga enligt den riskanalys som genomförts.

Kommer patienterna få längre att åka nu? Vad finns det för risker med det och hur säkras vården för patienter som idag tillhör mottagningen i Mariestad?

I dagsläget har vi en gemensam väntelista till alla hudmottagningar och man kan redan idag som boende i den norra länsdelen få åka till Skövde för ett besök. Alla patienter kommer fortsatt få den vård och det omhändertagande som behövs, men i Skövde.

Påverkar det tillgängligheten för patienten?

Nej.

Kommer förslaget att medföra (ökade eller minskade) kostnader?

Minskade kostnader.

Hur kommer medarbetarna att påverkas av förslaget?

Man kommer som medarbetare inte behöva åka till Mariestad för att ha mottagning utan den kan genomföras i Skövde tillsammans med övriga teamet.

Vad händer med de patienter som berörs?

Patienterna kommer precis som innan bli kallade till sitt besök men med en annan mottagningsort.

Är lokalerna i Skövde verkligen anpassade för större personalgrupper?

Ja, lokalerna i Skövde är tillräckliga för detta arbetssätt.

Är personalen medvetna om de föreslagna förändringarna? Har de fått vara med i arbetet?

Ja, klinikledningen på Hud har varit delaktiga och personalen har varit med genom APT information och diskussion. Skyddsombud för samtliga berörda arbetstagarorganisationer har deltagit i riskanalysen.

Senast uppdaterad: 2019-09-06 15:56