Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Frågor och svar om förslaget om koncentration av SkaS ÖNH-mottagningar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna kring förslaget om samordning och koncentration av SkaS öron-, näs- och halsmottagningar.

När ska detta genomföras?

Genomförande är möjligt när ytterligare lokaler för mottagning i Skövde finns tillgängliga. 

Varför föreslår ni att avveckla mottagningen i Mariestad?

Mottagningen i Mariestad har haft varierande nyttjandegrad över åren. För flera år sedan slog man ihop väntelistor för förstabesök i hela SkaS upptagningsområde för att säkra rätt medicinsk prioritering av patienterna. I dagsläget används Mariestadsmottagningen huvudsakligen pga lokalbrist i Skövde. Verksamheten som idag bedrivs i Mariestad är välfungerande, men sett på längre sikt ser vi fördelar med en robustare, samlad mottagningsverksamhet som är mindre sårbar vid ex sjukdom hos personal.

Vilka risker är förenade med det här förslaget?

Rent medicinskt ser vi inga ökade risker med förslaget. Det kommer att innebära längre resväg för en del patienter som idag bereds tid till mottagningen i Mariestad, men redan idag reser patienter från hela Skaraborg till samtliga utbudspunkter. Då vi inte har personal som är fast stationerad på mottagningen i Mariestad ser vi inga risker ur personalsynvinkel.

Kommer patienterna få längre att åka nu? Vad finns det för risker med det och hur säkras vården för patienter som idag tillhör mottagningen i Mariestad?

Se ovan. De patienter som huvudsakligen besökt mariestadsmottagningen kommer att beredas plats på annan mottagning inom SkaS upptagningsområde.

Kommer förslaget att medföra (ökade eller minskade) kostnader?

Initialt viss kostnad för anpassning av lokaler i Skövde, dessa kostnader bedöms dock balanseras mot att nuvarande hyreskostnader förändras.

Hur kommer medarbetarna att påverkas av förslaget?

Då vi inte har personal som är fast stationerad i Mariestad kommer det inte att bli någon påtaglig skillnad med förslaget. En del medarbetare upplever att verksamheten i Mariestad är särdeles effektiv, sannolikt på grund av att andra störningsmoment är färre på en mindre mottagning. Vi har som ambition att försöka överföra dessa framgångsfaktorer till de övriga mottagningarna genom att bland annat se över arbetssätt.

Är lokalerna i Skövde anpassade för patientvolymen?

Inte i nuläget, men beslut finns om att utöka verksamhetens lokaler i Skövde för att omhänderta den ökade patientvolymen.

Är personalen medvetna om de föreslagna förändringarna? Har de fått vara med i arbetet?

Ja. Personalen har informerats på APT och synpunkter som har inkommit har beaktats.

Senast uppdaterad: 2019-09-08 17:26