Hitta böcker

Example table header
Table data

Sök i bibliotekskatalogen

Lånevillkor

Lånetiden är 21 dagar med 5 möjliga omlån, förutsatt att boken inte är reserverad.
Du kan reservera böcker men behöver då en kod. Saknar du kod kontakta biblioteket.

Du kan återlämna våra böcker på alla våra tre bibliotek, oavsett var du lånat dem. Om biblioteket inte är öppet så finns det bokinkast/returskåp utanför biblioteken.

Om boken inte lämnas tillbaks trots tre påminnelser skickar vi en räkning på bokens inköpspris.

Fjärrlån - för dig som är medarbetare

Om vi saknar en bok som du behöver i ditt arbete eller studier lånar vi in den för din räkning. Lånetiden bestäms då av långivande bibliotek.

Senast uppdaterad: 2018-08-28 10:13