Medarbetare

För dig som är medarbetare på sjukhusets finns sjukhusbiblioteket som ett kunskapsstöd och avkoppling i din kliniska vardag.

Hitta böcker, låna och reservera

Sök i bibliotekskatalogen
Här kan du hitta så väl romaner som litteratur inom medicin och vård.

Kliniska beslutsstöd

Här hittar du UpToDate, ClinicalKey med mera. Länk till regionens gemensamma databaslista.

E-biblioteket

I e-biblioteket hittar du regionens gemensamma databaser och tidskrifter inom medicin och vård.

BrowZine

Biblioteket har en applikation, BrowZine, som gör det möjligt att läsa tidskrifter inom medicin och vård på smart-telefon eller läsplatta - var som helst.

Vi söker - du läser

Beställ en litteratursökning när du behöver hjälp med att söka aktuell kunskap inom ditt yrkesområde, uppdatera rutiner eller riktlinjer, få tag på bakgrundsmaterial till ditt projekt eller hitta information till dina patienter. Vi gör en litteratursökning åt dig.

Du kan göra din beställning via länken nedan eller kontakta oss. 
Välkommen med din förfrågan.

Beställ en sökning med hjälp av PICO

Bokinköp

Här kan du beställa böcker till din klinik eller enhet vid Skaraborgs Sjukhus. För närvarande har regionen avtal med Adlibris.
Formulär för inköp av böcker

Senast uppdaterad: 2019-01-23 14:19