Öppettider

Sjukhusbiblioteket har öppet måndag till fredag i Skövde, tisdag och fredag i Lidköping, samt måndag, onsdag och torsdag i Falköping.

Skövde
Måndag - fredag
Klockan 09.00 - 16.00

Falköping
Måndag, onsdag-torsdag 
Klockan 09.00 - 13.00, 14.00 - 16.00
Meröppet för sjukhusets medarbetare.

Lidköping
Tisdag och fredag 
Klockan 10.00 - 11.30, 12.30 - 16.00
Meröppet för sjukhusets medarbetare.

Meröppet
Vi har meröppet på biblioteken i Falköping och Lidköping.
Meröppet innebär att biblioteket är tillgängligt även utanför ordinarie öppettider. Genom meröppet får personal tillträde till bibliotekslokalen hela dygnet och möjlighet till lån av böcker m.m.
All personal som arbetar vid Skaraborgs sjukhus har tillträde via sitt tjänste-ID med oförändrad behörighet. Patienter kan följa med personal, men kan inte själva låna böcker. Personalen kan låna böcker till vårdavdelningen, efter överenskommelse med bibliotekarien.
Som meröppetanvändare är du ansvarig för personer i ditt sällskap. Du får inte släppa in obehöriga personer, varken obekanta eller bekanta, genom att öppna för dem eller låna ut ditt Tjänste-ID+.

 

 

Senast uppdaterad: 2019-04-30 11:23