Tjänster för medarbetare

E-biblioteket

E-biblioteket är ett samarbete mellan sjukhusbiblioteken i Västra Götalandsregionen och är ett viktigt kunskapsstöd för sjukvårdens evidensbaserade arbetssätt. Här kan du hitta våra tidskrifter och e-böcker.

Sök i e-biblioteket 

PubMed

PubMed är webbsidan för världens största medicinska databas Medline som har med över 26 miljoner artiklar.

Sök i PubMed

BrowZine

Biblioteket har en applikation för att läsa bibliotekets medicinska tidskrifter på en smart-telefon eller platta.

BrowZine

ClinicalKey

ClinicalKey är en medicinsk söktjänst som främst riktar sig till läkare. Tjänsten innehåller elektroniska tidskrifter och böcker med klinisk inriktning.

ClinicalKey

Vi söker - du läser

Välkommen med din förfrågan. Du kan göra din beställning via länken nedan eller kontakta oss.

Beställ en sökning med hjälp av PICO

Bokinköp

Här kan du beställa böcker till din klinik eller enhet vid Skaraborgs Sjukhus. För närvarande har regionen avtal med Adlibris.

Inköpservice böcker

Extern åtkomst

Du kan komma åt e-biblioteket oavsett var du befinner dig genom inloggning i Regionportalen.

Läs mer om extern åtkomst

Senast uppdaterad: 2018-08-28 10:13