Beställ en litteratursökning med hjälp av PICO

1. Fråga:
  


2. Sökstrategi: 
Definiera din fråga genom att dela upp den enligt PICO 
Patient:
Intervention:
Comparison:
Outcome:


3. Finns det någon känd studie i ämnet?


4. Typ av studie:
 


5 a. Vilka ord och synonyma begrepp kan användas i sökningen?
b. Inklusionskriterier - kön, ålder, publikationsår, språk
c. Vilka ev. ord/begrepp bör uteslutas för sökningen?


Kommentarer eller meddelande till biblioteket:
Ditt namn och kontaktuppgifter
 
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22