ClinicalKey

ClinicalKey är en medicinsk söktjänst som främst riktar sig till läkare, utgiven av förlaget Elsevier.

Tjänsten innehåller elektroniska tidskrifter och böcker med klinisk inriktning. ClinicalKey innehåller även bilder, filmer, läkemedelsinformation, kliniska behandlingsguider, patientinformation och evidenssammanfattningar (FirstConsult). Allt innehåll är på engelska.

www.clinicalkey.com

Länk till lathund på engelska

Hur använder jag ClinicalKey med fjärråtkomst, på platta eller med en smart telefon?

Om du redan har ett Elsevier-konto (ScienceDirect eller ClinicalKey) sedan tidigare:

  1. Gå till www.clinicalkey.com och klicka på ”Log in” uppe till höger. Istället för att logga in klickar du sedan på ”Apply for remote access” och skriver in din arbetsplats-epostadress. 
  2. Klicka på aktiveringslänken som skickats till din arbetsplats-epostadress. Du har nu åtkomst till ClinicalKey utanför landstinget i 180 dagar. Varje gång du loggar in till ditt ClinicalKey-konto på en landstingsansluten dator, förlängs din fjärråtkomst med ytterligare 180 dagar.

Om du inte har ett Elsevier-konto (ScienceDirect eller ClinicalKey) sedan tidigare:

  1. Gå till www.clinicalkey.com och klicka på ”Register” uppe till höger.  Registrera dig med epostadressen för din arbetsplats (nnn.nnnnn@vgregion.se)
  2. Klicka på aktiveringslänken som skickats till din arbetsplats-epostadress. Du har nu åtkomst till ClinicalKey utanför landstinget i 180 dagar. Varje gång du loggar in till ditt ClinicalKey-konto på en landstingsansluten dator, förlängs din fjärråtkomst med ytterligare 180 dagar.

Hur kan jag läsa e-böcker i ClinicalKey?

Du kan läsa e-böcker direkt på skärmen på en landstingsansluten dator.Om du vill kunna ladda ner bokkapitel som pdf behöver du vara inloggad med personlig inloggning. Observera att det inte är nödvändigt att ladda ner om du endast vill läsa direkt på skärmen (html). Om du laddar ner pdf får du av copyright-skäl endast ladda ner en mindre del av boken åt gången, det är inte tillåtet att ladda ner merparten av boken.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22