Vi som arbetar här

På sjukhusbiblioteket arbetar bibliotekarier, biblioteksassistenter och en enhetschef.

Michael Malmborg
Enhetschef
Telefon: 0500-47 83 29
Mobil: 073-708 57 04
E-post: michael.malmborg@vgregion.se

AnnCatrin Ekelund
1:e bibliotekarie, samordnare
Telefon: 0510-850 23
Mobil: 070-082 47 44
E-post: ann-catrin.ekelund@vgregion.se

Erik Gustavsson
Bibliotekarie
Telefon: 0500-43 27 24
E-post: erik.gunnar.gustavsson@vgregion.se

Katarina Bägerfeldt
Bibliotekarie
Telefon: 0515-870 63
E-post: katarina.bagerfeldt@vgregion.se

Therezia Fröjdh
Biblioteksassistent
Telefon: 0500-43 27 38
E-post: therezia.frojd@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-03-28 13:53