Synpunkter

Upplever du att något inte fungerar som det ska? Har du varit med om något tråkigt i din kontakt med vården? Eller var det kanske något som gjorde dig extra glad? Dina upplevelser i vården, som patient eller närstående, är viktig information för oss i vårt förbättringsarbete.

Om du har något som du vill berätta för oss kan du skriva ut och fylla i blanketten:
Synpunkter på vården

Lämna blanketten till den avdelning eller mottagning som är berörd eller skicka den till:
Skaraborgs Sjukhus
Patientsäkerhetsfunktionen
541 85 Skövde

Andra instanser att vända sig till

Vill du hellre tala med någon utanför sjukhuset, kan du kontakta patientnämnden.

Patientnämndernas kansli
413 45 Göteborg

Telefon: 010-441 20 00, telefontid: klockan 09.00 - 12.00
patientnamnden@vgregion.se
www.vgregion.se/patientnamnden

Du kan också vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om du vill anmäla fel och brister i vården.

Inspektionen för vård och omsorg
Avdelning sydväst
Box 53148
400 15 Göteborg

Telefon: 010-788 50 00
www.ivo.se

Hos Patientförsäkringen LÖF kan du söka ersättning om du har skadats i vården.

Patientförsäkringen LÖF
Box 17830
118 94 Stockholm

Telefon: 08-551 010 00
www.lof.se

Har du drabbats av en läkemedelsskada kan du söka ersättning från Svenska Läkemedelsförsäkringen AB.

Svenska Läkemedelsförsäkringen AB
Box 17608
118 92 Stockholm

Telefon: 08-462 37 00
www.lff.se

Om du har synpunkter på Skaraborgs Sjukhus webbplats är du välkommen att kontakta webbredaktionen på e-postadress: kommunikationsenheten.skas@vgregion.se.

Senast uppdaterad: 2018-02-19 14:50