Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Gemensamt om AT i Skaraborg

AT i Skaraborg (Skövde och Lidköping)


Allmänt

AT i Skaraborg är 21 månader fördelade på 6 månader vardera på invärtesmedicinska specialiteter och opererande specialister, 3 månader på psykiatri (i Falköping) och 6 månader allmänmedicin på vårdcentral i Skaraborg. Du är placerad i Lidköping eller i Skövde.

Introduktion/utbildning
Du börjar din tjänstgöring med en schemalagd introduktionsvecka där du bl a får en genomgång i basal akutmedicin, en dag EKG-tolkning och avancerad HLR samt träffa studierektorerna och AT-chef.
Senare under första terminen som AT ges utbildningsdagar med bl a utbildning i katastrofmedicin, etik och läkarrollen. Du kommer också att få en försäkringsmedicinsk utbildning på två dagar. För övrig internutbildning hänvisas till respektive klinikavsnitt.

AT-lotsar
En läkare antningen från primärvården eller sjukhuset och en leg. psykolog/psykoterapeut träffar regelbundet en grupp av AT-läkare under hela AT-perioden. Detta är en form av grupphandledning där man berör ämnen som din yrkesroll och den proffessionella utvecklingen, ledarskapet, relationer till andra befattningshavare, konsultation, kommunikation med patienter och anhöriga, etiska frågor, attityder m.m. Beteckningen AT-lots indikerar att det är frågan om något annat än vardaglig handledning men ändå inte ett rent mentorskap där man ofta har ett "person-till-personförhållande". Varje grupp avslutas med en genomgång och resumé som ett avstamp för AT-läkarna fortsatta specialiseringsutbildning.

Handledare
På varje klinik och vårdcentral finns en studierektor som ansvarar för utbildningsinnehållet i din AT-tjänstgöring. På alla kliniker och vårdcentraler får du dessutom en personlig handledare.

Utbildningspengar och dagar
Du får, när du börjar, tillgång till 20 000 kr att disponera under AT-tiden. Dessa pengar kan användas till t ex externa kurser, konferenser, AT-stämman och auskultation m.m. Kopplat till pengarna får du även 18 st utbildningsdagar. Du kan använda max fem utbildningsdagar/aktivitet.

AT-resa
Sedan 2010 har vi tillsammans med alla nya AT-läkare i Skövde och Lidköping genomfört en gemensam segling med två skolfartyg i Bohusläns skärgård under tre dagar med temat teambuildning gruppdynamik och samarbete.

AT i Skövde

AT i Lidköping

Senast uppdaterad: 2018-04-24 14:47