Handledarutb gymnasiala vårdutbildningar våren 2019

Utbildningen vänder sig till personal inom vård och omsorg, hälso- och sjukvård som tar emot elever på arbetsplatsen från gymnasieskolans Vård och omsorgsprogram och vuxenutbildningens Vård och omsorgsutbildning.

Inbjudan till handledarutbildning våren 2019

Senast uppdaterad: 2018-11-20 13:46