Handledarutbildning Skövde hösten 2018

Till hösten startar en handledarutbildning i Skövde som vänder sig till dig som som tjänstgör på arbetsplats som tar emot elever från Vård och omsorgsprogrammet - Västerhöjd Gymnasium Skövde, Praktiska Skövde, Plusgymnaiset Skövde och Vård och omsorgsutbildning Vuxenutbildning Skövde.

Anmälan senast den 5 september.

Inbjudan till handledarutbildning hösten 2018