Språkombudsutbildning

Språkombudsutbildningen vänder sig till dig som tjänstgör på arbetsplats som tar emot elever från Vård och omsorgsutbildning med språkstöd.

För mer information var god se inbjudan!