Ledarskapsutbildning AT (AT-liv)

Vill du öka din självinsikt, förbättra samarbets- och samverkansförmågan, reflektera kring ditt förhållningssätt till din ledar- och läkarroll m.m? Anmäl dig till AT-liv (ledarskapsutbildning)

För mer information se inbjudan!

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18