Kursplaner FoU

Introduktionskurs i medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete 

12 dagar - delmål a5
Kursen ger grundläggande kunskap om medicinsk forskning och kvalitetsarbete

Senast uppdaterad: 2018-02-14 11:04