Termin 3

Etik

1 dag - del av delmål a2
Kursen fokuserar på medicinetiska principer och verktyg för att tillämpa i den kliniska vardagen.

Kursplan                             

Datum hösten 2017:
20/9, Karstorp

Det kliniska samtalet 1

2 dagar - del av delmål b1
Det kliniska samtalet 1 innebär två dagars utbildning i samtalsmetodik.

Kursplan                              

Datum hösten 2017:
21/9-22/9, Karstorp (KS1)
26/10-27/10 Karstorp (extrainsatt utb, XKS1)

Organisation

2 dagar - del av delmål a1, a4, a6
Kursen ger en användbar inblick i hälso- och sjukvårdens organisation och administration.

Kursplan                              

Datum hösten 2017:
29/11-30/11, Karstorp

Läkemedel

1 dag - del av delmål b3
Kursen ger en fördjupad kunskap om läkemedelsanvändning i praktiken.

Kursplan                             

Datum hösten 2017:
1/12, Karstorp