Termin 4

Det kliniska samtalet 2

2 dagar - delmål b2 samt del av delmål b1, b3
Kursen fokuserar på motiverande samtal som verktyg i sjukdomsförebyggande arbete.

 Kursplan                      

Datum hösten 2017:
27/9-28/9, Karstorp

Försäkringsmedicin

2 dagar - delmål b4
Kursen fokuserar på tillämpad försäkringsmedicin och olika aktörers samverkan kring patienten.

Kursplan                         

Datum hösten 2017:
6/12-7/12, Karstorp