Termin 5

Det kliniska samtalet 3

2 dagar -  delmål b5
Kursen fokuserar på palliativ vård och brytpunktssamtal.

Kursplan           

Datum hösten 2017:
4/10-5/10, Karstorp (del 1) 
15/12, Karstorp (del 2)