Termin 5

Palliativ vård

2 dagar -  delmål b5
Kursen fokuserar på palliativ vård och brytpunktssamtal.

Kursen är inställd p g a för få deltagare.  

Kursplan                      

Datum våren 2018:
31/1-1/2, Karstorp

Senast uppdaterad: 2018-07-05 07:37