Termin 1

Introduktion

1 dag
Information och inspirationsdag för ST med handledare.

Kursplan        Program       

Deltagarlista ST        Deltagarlista handledare

Datum hösten 2018:
21/11 kl. 08.30-16.30, Karstorp

Juridik

1 dag - del av delmål a6
Översiktskurs om lagar och andra föreskrifter som gäller inom hälso- sjukvården.

Kursplan         Deltagarlista         Program       

Datum hösten 2018:
22/11 kl. 08.30-16.30, Karstorp

Senast uppdaterad: 2018-10-30 08:21