FoU-kurs SkaS

Introduktionskurs i medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete 

12 dagar - delmål a5    

Hösten 2018 börjar det ingen FoU-kurs. Nästa kurs startar våren 2019.