Termin 1

Introduktion

1 dag
Information och inspirationsdag för ST med handledare.

Kursplan        Anmälan ST      Anmälan handledare

Datum våren 2019:
24/4, Karstorp

Juridik

1 dag - del av delmål a6
Översiktskurs om lagar och andra föreskrifter som gäller inom hälso- sjukvården.

Kursplan       Anmälan     Deltagarlista                    

Datum våren 2019:
25/4, Karstorp