Termin 1

Introduktion

1 dag
Information och inspirationsdag för ST med handledare.

Kursplan        Anmälan ST      Anmälan handledare

Datum våren 2019:
24/4 kl. 08.30-16.30, Karstorp

Juridik

1 dag - del av delmål a6
Översiktskurs om lagar och andra föreskrifter som gäller inom hälso- sjukvården.

Kursplan       Anmälan     Deltagarlista                    

Datum våren 2019:
25/4 kl. 08-30-16.30, Karstorp


Senast uppdaterad: 2018-10-30 09:55